Egne vegadministrasjoner vil koste fylkene 1,1 milliarder kroner

Her kan du se hvor mange stillinger i hvert av nye fylkene skal overføres fra Statens vegvesen, og hva det vil koste.

veibyrakrati
veibyrakrati
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
7. feb. 2019 - 11:18

I går kunne Vegdirektoratet og vegdirektør Terje Moe Gustavsen legge fram den endelige oversikten på hvor mange stillinger og årsverk de faktisk har brukt til sams vegadministrasjon, og hvilke kostnader som er forbundet med hver stilling.

Brevet som nå er oversendt til alle fylkeskommunene viser en oppdatert beregning på ressursbruken som Statens vegvesen har brukt på vegne av de enkelte fylkene i 2018. Tallet er nå på 1850, to hundre flere enn det som fremkom i rapporten "Fra sams og samling" som kom fra Statens vegvesen i fjor.

Ifølge vegdirektør Terje Moe Gustavsen skyldes økningen en nærmere kvalitetssikring av 2017-tallene og en liten aktivitetsøkning i 2018. Av de 1850 stillingene utgjør støttefunksjoner 179 (inkl både faglig støtte som jurister og økonomer, og administrativ støtte som arkiv, HR-tjenester mm) og fagstillinger 1671.

1 060 000 kroner per årsverk

Tallet er viktig, fordi dette blir grunnlaget som Samferdselsdepartementet skal bruke når de nye fylkene i stasbudsjettet for 2020 skal få overført midler til sine nyopprettede vegadministrasjoner. 

Hvert årsverk er, slik det fremkommer i vegdirektørens brev, kostnadsberegnet til 1 060 000 kroner. Da er alle kostnader til den enkelte beregnet med "søkke og snøre". Altså årslønn med sosiale kostnader, kontorkostnad med IKT-utstyr, reisekostnader og div rekvisita.

Denne oversikten viser antall stillinger, en beregning vi selv har gjort i forhold til antatt overføringbeløp fra Staten, antall fylkesveger for de nye fylkene , samt en beregning vi har gjort for som illustrerer veglengde fordelt på antall stillinger:

Ny fylkeskommune                    Antall stillinger 1 Sum statlig overføring mill kr 2 Antall kilometer fylkesveg 3 Km fylkesveg pr ansatt 4
Troms og Finnmark 135 89 4 399 32,5
Nordland 127 81,6 4 109 32,3
Trøndelag 219 111,3 5 965 27,2
Møre og Romsdal 124 78,4 3 091 24,9
Vestland 294 168,5 5 564 18,9
Rogaland 192 92,2 2 500 13
Agder 125 82,6 3 629 29
Vestfold og Telemark 160 109,1 3 098 19,3
Innlandet 170 119,2 6 921 40,7
Viken 302 187,6 3 521 11,6
SUM 1850 1 119,5 44 622 24,9 (snitt)

Forklaringer til tabellen over:

1) Totaltallet på stillinger i Statens vegvesen som er knyttet opp mot administrasjon av fylkesveger, og som nå skal flyttes ut til fylkene selv med virkning fra 1.1.2020

2) Av de totalt 1850 stillingene er 776 av dem knyttet til fylkeskommunale investeringsprosjekter. Ansatte knyttet til fylkesvegprosjekter finansieres allerede i dag av fylkeskommunene direkte, og en overføring av disse stillingene får dermed ingen budsjettvirkning. Dette er hensyntatt i beregningen av framtidig administrasjonsvederlag til det enkelte fylke. Ved utregningen er antall årverk lagt til grunn.

3) De nye fylkenes samlede fylkesvegnett basert på data fra Statistisk Sentralbyrå.

4) En sjablongmessig beregning av hvor mange kilometer veger hver ansatt i de  nye fylkesvegadministrasjonene skal håndtere. Spennende er det å se at de to nye storfylkene Viken og Innlandet havner som ytterligheter i denne oversikten. Viken vil bare ha 11 km fylkesveg pr ansatt i vegadministrasjonen, mens hver ansatt i Innlandet skal forvalte hele 40 km.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.