TEKNOKLIPP

Eggende innpakning

Det nye materialet har fått navnet Leanmaterial. Dette består av 70 prosent kalsiumkarbonat og bruker polymerer som bindemiddel. Fremstillingen krever ingen kjemiske prosesser med skadelige utslipp. Materialet selv er meget miljøvennlig og skader ikke naturen. I tillegg er tilgangen på kalsiumkarbonat neste uttømmelig. Leanmaterial er meget fleksibelt i og med at det kan være stivt eller seigt, og er svært formbart. Materialkostnadene er lave og energien som går med til å produsere Leanmaterial er svært lav sammenliknet med andre emballasjetyper.

Sammen med utviklingen av materialet har svenskene utviklet maskiner som kan forme emballasjen til blant annet flasker, bokser og plater.

Les mer om: