ARKIVNYHETER

EFTA: Mesta fikk ulovlig statsstøtte

Bilde: Bo Mathisen

Vedtaket knytter seg til tre forhold:* Overkompensasjon på overgangskontrakter

* At Mesta ble fritatt for å betale dokument- og tinglysningsavgift da eiendommene ble overført fra Statens Vegvesen

* Enkelte restruktureringskostnader- Jeg er blitt kjent med ESAs vedtak i dag. Vi har nå to måneder til å vurdere vedtaket, og vil bruke den tiden som er nødvendig for å gjøre vår vurdering. Jeg registrerer likevel at ESA i hovedsak har konkludert med at overgangsordningene som ble iverksatt i forbindelse med etableringen av Mesta ikke er i strid med statsstøtteregelverket, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.