NYHETER_BYGG

Effektiv vei-omorganisering

Leif Haaland
23. jan. 2002 - 10:45


Stortingsvedtaket om å organisere Statens vegvesen i fem regioner er begrunnet med effektivisering og desentralisering. Vedtaket forutsetter at forvaltningsvirksomheten slankes fra 5000 til 4000 årsverk innen 2006. Av de 4000 skal 400 være tilknyttet Vegdirektoratet. Selv om 150 arbeidsplasser i Oslo flyttes ut, vil likevel administrasjonen også slankes i distriktene.

Det foreslås å opprette ca. 30 vegkontor. Disse distriktskontorene blir Vegvesenets hovedsamarbeidspartnere med ansvar for de fleste lokale sakene. Denne inndelingen skal på høring og fristen er satt til april.

For å unngå å miste verdifull kompetanse på grunn av at ansatte ikke ønsket å flytte, aksepteres det mer pendling og fjernarbeid enn tidligere. Ved noen distriktskontor vil det derfor være arbeidsplasser som hører til regionen eller en landsdekkende funksjon.