FORUM

Econ Pöyry og høyhastighetstog: – En faglig svak rapport

5. mars 2009 - 12:52

Econs svar i Teknisk Ukeblad 0709 på Didrik Seips innlegg i TU 0409 bekrefter at rapporten har behandlet prosjektet overfladisk og viser mangelfull innsikt i jernbanedrift. Rapporten ser helt bort fra at banene kan trafikkeres av systemgodstog med containere og semitrailere i tidsrommet mellom kl. 00:00 og 06:00. I tillegg til genererte inntekter reduseres likeledes den voksende vogntogtrafikken på europaveiene og antall trafikkulykker.

Det er helt korrekt som Didrik Seip påpeker i sitt innlegg i TU 0409 at de nye banene vil føre til et mer fleksibelt og velfungerende arbeidsmarked. Econ vurderer økt pendling mellom endestasjonene som marginal, men utelukker fullstendig potensialet for underveisstasjonene.

Dagpendling mellom f.eks. Mjøsregionen og Trondheim er mulig med en slik bane, denne nytten er ikke vurdert i Econs rapport. Tidsbesparelsen kan ikke bare beregnes sammenlignet med reise mellom endepunktene, fordi reisende fra underveisstasjoner vil få en betydelig redusert reisetid og i tillegg føre til ny generert trafikk.

Erfaringer fra land med konkurransedyktige jernbaner er at tidligere flyreisende foretrekker tog på grunn av togets høyere komfort, effektiv reisetid og reiseopplevelse. Nye reisende fra privatbiler og ekspressbusser er heller ikke grundig vurdert.

Tyskland har et av verdens beste jernbanesystemer og har lang erfaring med høyhastighetsbygging og -drift. Arbeidspendling med tog over strekninger på 300-400 km (1,5-2,0 t) er ikke uvanlig i Tyskland. Det er ikke troverdig når Econ ser bort fra Tysklands erfaring og suksess med høyhastighetstog og benytter en norsk modell som ikke har noe erfaringsgrunnlag.

Econ viser til at erfaringer fra andre land viser at det kan være krevende for høyhastighetstog å ta en stor del av flytrafikken. I land som har satset på moderne jernbanesystemer har jernbanene overtatt hovedtyngden av trafikken og mange flyruter er lagt ned. Kan Econ konkretisere hvilke land som ikke har hatt suksess med høyhastighetsbaner?

Rapporten drøfter i svært teoretiske vendinger kost/nytte. Det enkle spørsmålet man kan stille er: Hvorfor satses det i de fleste europeiske land på moderne høyhastighetsjernbaner, mens det er bare i Norge det ikke er «samfunnsøkonomisk lønnsomt»?

Bjørn Østmoe

MNITO

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.