Econ dreper høyhastighetsdrøm

IKKE STAVANGER-BERGEN: Jernbaneverket mener den strekningen er for krevende å bygge ut, og vil at den først skal komme senere ved en eventuell utbygging av høyhastighetsbane.
IKKE STAVANGER-BERGEN: Jernbaneverket mener den strekningen er for krevende å bygge ut, og vil at den først skal komme senere ved en eventuell utbygging av høyhastighetsbane. (Bilde: Alexandre MARCHI )
  • Bygg

Econs Karin Ibenholt la i dag frem sin kvalitetskontroll av tyske VWIs analyse for kost-nytteeffekten av å bygge en enkeltsporet høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim. Kontrollen er gjennomført på oppdrag fra myndighetene.

54 mrd. minus

Mens VWI har kommet frem til at kost-nytteeffekten vil gi et positivt utslag på 4 milliarder kroner, har Econ kommet frem til minus 53,8 milliarder kroner.

De har begge brukt samme tallmateriale og beregningsgrunnlag for sine analyser, og forskjellen i resultat skal skyldes at det brukes forskjellige beregningsmetoder i Norge og Tyskland.

Seniorøkonom John Magne Skjelvik
Seniorøkonom John Magne Skjelvik Joachim Seehusen

6 millioner reisende

Econ har kommet frem til at det trengs minst 6 millioner passasjerer for å få lønnsomhet i et enkeltspor på strekningen.

Seniorøkonom John Magne Skjelvik i Econ Pöyry sa at deres anbefaling er å legge hele høyhastighetsprosjektet bort, og ikke gå videre med det.

– Når det gjelder utslippsreduksjoner, er det både svært høye kostnader og svært lave utslippsreduksjoner. Kostnaden per tonn spart CO 2 blir 48 000 kroner, sa Skjelvik.

Han viste i tillegg til at internasjonalt ser man at trafikken slike prosjekter overvurderes i ni av ti tilfeller, og at jernbaneprosjektene blir nesten 45 prosent dyrere enn beregnet.

–Hvis dette skal bli liv laga, så må investeringskostnadene halveres, og det er helt urealistisk, sa han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå