INDUSTRI

EBL slakter dagens ordning

Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i EBL,
Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i EBL, Bilde: Arkiv
Ole K. Helgesen, Jannicke Nilsen
14. sep. 2007 - 07:05

– Flere samfunns- og miljømessig gode vannkraftprosjekter blir stanset av skattemessige barrierer, sier Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i EBL.

Han forteller at dersom et opprustingsprosjekt blir så omfattende at skattemyndighetene klassifiserer det som et nytt kraftverk, mister selskapet eventuelle opparbeidete negative grunnrenteinntekter, og dermed framtidige skattefradrag.

– For de verkene som rammes, vil skattemyndighetenes vurdering kunne ha betydning for om prosjektet blir gjennomført. Det er uheldig at et O/U-prosjekt på denne måten kan endre et kraftverks skatteposisjon i negativ retning, sier kommunikasjonsdirektøren.Investeringer begrenses

Pladsen forteller at grenseverdien for beregning av grunnrenteskatt og naturressursskatt er satt til 5500 kVA.

– Dette er noe som kan bidra til at investeringer i nye eller opprustning av gamle verk i enkelte tilfeller vil begrenses til om lag 5 MW. Det skyldes at når et kraftverks størrelse overstiger grensen, utløses skatt også på den delen som er under. EBL mener at grenseverdien i stedet bør fungere som et bunnfradrag slik at denne typen vridninger unngås.– Dårlige støtteordninger

Bransjeorganisasjonen er også kritisk til regjeringens støtteordning for fornybar energi. Regjeringen har lagt opp til at vannkraftprosjekter skal få 4 øre per kWh i statlige tilskudd, mens vindkraft får 8 øre per kWh.

– Den foreslåtte støtteordningen til vannkraftprosjekter har i praksis ingen nytte for en utbygger. Ordningen er uklar og har flere begrensninger knyttet til størrelse på anlegget. Den reduserer effektiv gjennomsnittspris ved varierende kraftpriser ettersom perioder med priser over 45 øre gir redusert støtte. Og, ikke minst, er det høyst uklart når det enkelte prosjekt vil få støtten utbetalt fra Enova, sier Pladsen.

Pladsen mener at støtteordninger må være mest mulig teknologinøytrale.

– Vi legger til grunn at miljøvurderinger knyttet til ulike energiprosjekter ivaretas gjennom myndighetenes konsesjonsbehandling. Innenfor denne rammen bør støtteordninger for å stimulere til nyinvesteringer være mest mulig teknologinøytrale. I forbindelse med kommende revisjoner av vannkraftkonsesjoner blir det viktig å se mulighetene for å realisere opprustings- og utbyggingsprosjekter i sammenheng med vilkårrevisjonene. Dette er en utfordring både for bransjen og myndighetene, sier Pladsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.