ELBIL

Easee får utsatt frist til å svare retten

Trenger med tid for å legge frem teknisk dokumentasjon og flere testrapporter, skriver selskapets advokater.

Easee gir seg ikke. Nå har de bedt om og fått innvilget utsatt frist for å levere inn tilsvar i ankesaken som går i en svensk forvaltningsrett.
Easee gir seg ikke. Nå har de bedt om og fått innvilget utsatt frist for å levere inn tilsvar i ankesaken som går i en svensk forvaltningsrett. Marius Valle

Easees ankesak mot Elsäkerhetsverkets vedtak om salgsforbud i Sverige går videre i Förvaltningsrätten i Karlstad.

Les mer om: