BYGG

E6 og tog skal gå i tunnel

Truls Tunmo
24. feb. 2009 - 16:02

Anlegg av vei og bane skal skje samtidig for at trafikkmessige og miljømessige ulemper skal bli minst mulige. Ved å bygge vei og bane samtidig begrenses også kostnadene.

– Jeg er særlig glad for at utbyggingen av jernbanen mot Hamar og Lillehammer nå forseres, sier statssekretær Heidi Sørensen, som også peker på at et av de mest verdifulle kulturlandskapene langs Mjøsa ved Morskogen/Ulvin dermed sikres mot utbygging.

Les også: – Miljøverndepartementet trenerer E6-utbygging

Togtunnel

– Også det bevaringsverdige gårdstunet Nedre Ulvin spares som del av dette kulturlandskapet, sier Sørensen. Jernbanen vil i tillegg gå i høy bro over Tangenbukta, med tilhørende tunnel. Dette vil bevare en lengre strandstrekning ved Espa, sier Sørensen.

Innsigelsene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen tas delvis til følge.

Ifølge Miljøverndepartementet er denne løsningen samlet sett på et akseptabelt kostnadsnivå. Den vil frigi strandstrekninger for allmennheten, sikre verdifullt kulturlandskap og begrense unødig barrierevirkning.

I etterfølgende reguleringsplaner skal det settes krav om avbøtende tiltak, blant annet om god adkomst og opparbeiding av strandsonen for allmennheten. Det skal settes en tidsfrist for opparbeiding av strandstrekninger der jernbanen fjernes. Det skal også legges vekt på god landskapstilpasning og støyskjerming.

Les også: E6 langs Mjøsa: 24 kilometer hodebry

Følger nåværende strekning

Nye E6 fra Minnesund til Skaberud kommer hovedsakelig til å følge eksisterende trasse.

-Stort sett blir veien en utvidelse av dagens E6. Den største forskjellen i trassevalget blir en tunnel på 2,3 kilometer noe lenger øst i området Morskogen/Ulvin. Totalt vil nye E6 fra Minnesund til Skaberud få tre tunneler med en samlet lengde på 3,7 kilometer, sier prosjektleder for E6-utbyggingen i Statens vegvesen, Taale Stensby til Teknisk Ukeblad.

– Hva med jernbanen?

– Den nye jernbanen vil også bli lagt omtrent slik den eksisterende banen ligger i dag. Ved Morskogen blir det en tunnel i tillegg til en 3,2 kilometer lang tunnel ved Espa, sier Stensby.For lang tid

Han uttrykker tilfredshet med at regjeringen nå endelig har klart å bestemme seg for den svært viktige utbyggingen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at avgjørelsen nå er tatt. Nå kommer vi endelig videre med byggingen av en sammenhengende trygg E6 fra Gardermoen til Kolomoen.

Når blir anleggsstarten på strekningen langs Mjøsa?

– Arbeidet vil begynne i 2012 med ferdigstillelse i 2014. Jeg tror ikke at en tidligere anleggsstart er mulig, til det har regjeringen brukt for lang tid på å ta denne avgjørelsen. Alle er vel enige om at dette har tatt alt for lang tid, sier Taale Stensby.Krever raskere anleggsstart

– Det er bra at regjeringen nå har klart å ta en beslutning. Men det er helt vilt at det har vært nødvendig å bruke så lang tid på å bestemme seg. At Miljøverndepartementet har brukt mange måneder på å trenere et slikt prosjekt, er helt håpløst. Dette viser at det må gjøres grep i forhold til å få gjennomført store infrastrukturprosjekter mye raskere, sier Bård Hoksrud (Frp), medlem i Transportkomiteen på Stortinget.

Han mener imidlertid at valget som er tatt, ikke må bli en sovepute for regjeringen for ikke å fremskynde en sen anleggsstart.

– Nå er vedtaket fattet. Det kan ikke være nødvendig å måtte vente i tre år med å bygge veien. Det vil gå flere liv på denne svært ulykkesutsatte strekningen i den perioden, sier Hoksrud.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få kommentarer fra blant andre nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, Torstein Rudihagen (Ap), uten å lykkes.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.