NETTARKIV

E6 i Melhus - en fadese

samferdsel

Veiene i Norge er forbedret enormt de siste 20-30 år. Vi som har levd noen år husker godt smale, svingete grusveier på 60- og 70-tallet. Dessverre blir ikke alle nye veier like optimalt planlagt.

Ny E6 i Melhus kommune sør for Trondheim er en slik vei, selv om man har diskutert fram og tilbake i over 30 år. Prosjektet ble presentert i Teknisk Ukeblad nr. 37/01. Nyveien vil gå langs bredden av den vernede lakseelva Gaula og over noe av den beste kornjorda i landet. Ny E6 vil også fjerne 20 boliger, seks-sju industrianlegg, en travbane, campingplass osv. Veien vil fortsatt føre til forurensning og mye trafikkstøy for mange. De fleste vil ha veien lengst mulig unna både elv og åkre, sier Vegvesenets prosjektleder i TU nr 37! Da er det et paradoks at veien likevel blir lagt slik når det finnes et samfunnsmessig bedre alternativ.

Nye E6 burde gått korteste vei sørover fra Trondheim. I stedet er det nå vedtatt at stamveien fortsatt skal gå en 2 km omvei bortom Melhus sentrum. Det gir bortkastet kjøring for mange og er neppe samfunnstjenlig.

Det største trafikkproblemet er ikke i Melhus, men over Heimdalsmyra sør for Trondheim. Her går trafikk på både E6 og E39 på samme tofelts vei som ofte korker seg i rushen. Dersom man først hadde bygd firefelts vei til Sandmoen, og så latt E6 gå rett sørover derfra, slik at E39 skilte lag med E6 her, ville man løst køproblemet ut av Trondheim også. Det ville tjent både langtrafikken og alle pendlerne sørfra til Trondheim som følge av redusert kjøretid og lavere bilkostnader.

Det er rart at politikerne i Trondheim ikke har engasjert seg mer i nye E6. I stedet er det lokale særinteresser i Melhus som av redsel for handelslekkasje til Trondheim har vunnet fram og fått til en bortkastet omvei via Melhus sentrum. Det er synd at man ikke valgte den samfunnsmessig beste traseen når man ser hvor flott vei som er bygd nordover fra Trondheim mot Værnes. Her er E6 i hovedsak lagt i utmark, høyt og med flott utsikt over fjorden og landskapet og delvis i tunneler. Slik kunne man bygd i Melhus også.

Det er beklagelig at Melhus kommune og Vegvesenet ikke har fulgt opp Stortingets rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Snevre særinteresser har her vunnet framfor overordnede samfunnsinteresser når ny E6 nå skal bygges 2 km lenger enn nødvendig gjennom Melhus sentrum, bare få meter fra dagens E6 og langs den vernede lakseelva Gaula. Det skjer over store arealer dyrket mark og bebygd kulturlandskap. Slikt er svært uheldig bruk av verdifulle områder.

Klemet Godtland

sivilingeniør

Les mer om: