NYHETER

E6 Frya – Sjoa startar tidleg i 2013

Første etappe i den planlagde utbygginga av E6 mellom Ringebu og Otta startar tidleg i 2013.

Redaksjonen Våre Veger
7. des. 2012 - 12:48

- Med utbygging av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen blir trafikken enda tryggare, og køyretida blir kortare. For folk og lokalsamfunn i området vil den nye E6-strekninga føre til langt mindre miljøbelastning enn det ein har med dagens veg.

Dette seier samferdselsminister Marit Arnstad i samband med eit forslag om utbygging av E6 på strekninga Frya – Sjoa. Forslaget blei lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet omfattar bygging av E6 i ny trasé på nær heile den om lag 34 kilometer lange strekninga Frya -  Sjoa i kommunane Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, i Oppland. Mellom Harpefoss og Kvam blir vegen lagt utanom tettstadene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. Den nye vegen får to køyrefelt, midtrekkverk og ei breidd på 13,5 meter. På strekningar med forbikøyringsfelt blir breidda 15,5 meter.

Dagens E6 vil bli gjort om til lokalveg.

Fem planskilde kryss og to tunnelar inngår i prosjektet, Hundorptunnelen på 4,4 kilometer under Hundorp og den 3,7 kilometer lange Teigkampen tunnel mellom Vinstra og Kvam.

Tunnelane er planlagde med to løp. Det vil først bli bygd eitt løp med sterk midtoppmerking. Det andre løpet skal stå ferdig på det tidspunktet gjennomsnittleg døgntrafikk når 8000 køyretøy.

Kostnadene for prosjektet er no rekna til 4 660 millionar 2012-kroner. I tråd med vedtak i Oppland fylkeskommune og kommunane i området skal utbygginga finansierast ved ein kombinasjon av statlege løyvingar og bompengar. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.