PROSJEKTER

E18 Tvedestrand-Bamble: Kan sprekke med 3,5 milliarder og gi 2-3 år forsinkelse

Kommunenes høringsinnspill gir en kostnadsøkning for E18 Tvedestrand-Bamble på om lag 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen, opplyser Nye Veier.

Plandirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas
Plandirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas Foto: Liv-Unni Tveitane
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
24. jan. 2022 - 14:06

– Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette til et realiserbart utbyggingsprosjekt innen kostnadsrammene og for å øke bærekraften i prosjektet. Summen av innkomne merknader og innsigelser på det foreliggende planforslaget viser at det ikke er tilslutning til forslaget som det foreligger. Rammen for prosjektet er 11, 3 milliarder kroner i tråd med den vedtatte bompengeproposisjonen, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Når kommunene innspill til planforslaget er kommet inn, vil deres anmerkninger alene beløper seg til ytterligere om lag 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen. I tillegg kommer innspill og innsigelser fra øvrige aktører og myndigheter.

– Dette betyr at vi per i dag ikke har et gjennomførbart prosjekt og det sier seg selv at vi må ta en ny runde for å se på hvordan vi kan utvikle og optimalisere prosjektet. De nærmeste 5-8 månedene skal Nye Veier sammen med vår rådgiver Sweco jobbe med verdioptimalisering av prosjektet, sier Heieraas  i Nye Veier.

Mer gjenbruk av eksisterende vei

Utbyggingsselskapet gjør det imidlertid klart at de fortsatt har til hensikt å gjøre prosjektet både økonomisk realiserbart og med økt bærekraften.

– Nye Veier skal derfor vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Videre skal vi gjennomføre en verdianalyse på eksisterende reguleringsplanforslag. Dette innebærer å vurdere muligheter for kostnadsreduksjoner og opprettholde nytten for trafikantene i form av redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Til slutt skal vi vurdere merknadene og innsigelsene på eksisterende reguleringsplanforslag. Særlig på dette siste punktet trenger Nye Veier drahjelp og oppfordrer kommunene og øvrige myndigheter til å være løsningsorienterte, sier Heieraas.

Nye Veiers plan for framdrift og arbeidsopplegg

Kommunene har forventning om firefelts vei med fartsgrense på minimum 100 km/t som tilsvarer standarden som på dagens E18 Kristiansand-Grimstad, er ikke lenger mulig, opplyser Nye Veier. Dette skyldes at kravene til veistandard og fartsgrense er endret siden den strekningen ble bygget, og at dagens veinormaler er endret.

– Etter vår vurdering er det ikke sikkert at ny firefelts vei med fartsgrense 110 km/t er svaret overalt der det bygges ny hovedvei, heller ikke på nye E18 Tvedestrand-Bamble, hvor vi har en ganske god tre-feltsvei på deler av strekningen som kanskje kan utvides til fire felt. Dette må vi se mer på i det videre utredningsarbeidet. Når det gjelder handlingsrommet innenfor veinormaler eller mulighetene for fravik er vi i dialog med Vegdirektoratet, sier Heieraas.

Frank Sve  er en av de fem representantene fra FrP som står bak forslaget om å avvikle Statens vegvesen.
Les også

Vil legge ned Vegvesenet: – Manglende sikkerhetsforståelse

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.