E18-rapporten endelig klar

En bilfører ble drept av en dumper i forbindelse med ulykken på riksvei 402 i Lillesand i 2008.
En bilfører ble drept av en dumper i forbindelse med ulykken på riksvei 402 i Lillesand i 2008. (Bilde: Ernest Boswara, Scanpix)

En dumper som var i arbeid på et anleggsområde, krysset Rv 402 i et kryss som var midlertidig regulert med trafikklys. Dumperen kolliderte med en kryssende personbil som kjørte på Rv 402 i ordinær trafikk, og personbilføreren omkom.

Det var godkjent arbeidsvarslingsplan for kryssområdet. Planen beskrev varsling både med skilt og lyssignal. Varslingsplanen inneholdt ikke opplysninger om lyssignalenes omløpstid og plassering i forhold til kryssingspunktet, eller reguleringer for den kryssende anleggstrafikken. Lyssignalet ble fjernstyrt av dumperførerne og regulerte kun trafikken på Rv 402.

I perioden arbeidsvarslingen var satt opp, ble det registrert flere nestenulykker i kryssingspunktet. Det ble konkludert med at trafikken på Rv 402 kjørte på rødt lys, uten at det ble gjennomført undersøkelser for å se om det var andre årsaker til nestenulykkene.

SHT har fremmet to sikkerhetstilrådinger som omhandler Statens vegvesens rutiner i forhold til godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå