NYHETER

E134 i Telemark skal oppgraderes

Deler av E134 i Telemark har en standard som ikke er en stamveg verdig. Nå skal 2,3 km av den opgraderes. 10. juni er datoen å merke seg for dem som vil ha jobben.

11. mai 2015 - 11:47

Strekningen som skal få stamvegstandard går gjennom kommunene Tokke og Vinje. Det nordlige endepunktet ligger like sør for Åmot hvor E134 møter fylkesveg 37 og 38. Vegen er smal og har en dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet.

35 000 kbm fjell skal sprenges ut i veglinjen i forbindelse med utbedringen. Det dekker ikke behovet for sprengstein til fyllinger og nytt vegfundament. Til det trengs det 60 000 kbm.

Myke trafikanter blir tilgodesett med ca. 200 meter fortau nærmest Åmot. Videre sørover blir det anlagt 500 meter gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen.

Den nye E134 vil i hovedsak følge næværende trasé. I anleggstiden blir en del av trafikken avviket med lysregulert enveiskjøring. På grunn av bratt stigning på nåværende veg blir de enveiskjørte strekningene lengre enn det som er vanlig.

- Vi kan ikke ha trafikklys i bratte bakker. Da ville tungtrafikken fått problemer både oppover og nedover, spesielt om vinteren, sier byggeleder Edvard Straumsnes i Region sør. - Hvis en lysregulert strekning er lengre enn 300 meter, må den godkjennes av fylkesvegkontoret. Er den lengre enn 500 meter, må den godkjennes av Vegdirektoratet. På denne vegen er det strekninger som er lengre enn 600 meter. Vi har søkt om godkjennelse for lysregulering av dem, og det er innfridd, sier Straumsnes.

Den nye E134 er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Vegen får en asfaltert bredde på 8,5 meter på det meste av strekningen. Sommeren 2017 skal utvidelsen være fullført.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.