IT

E-valget ute på anbud

Fri programvare: Anbudet på e-valgløsningen er lyst ut med frist 23. mars, og prosjektledelsen håper å finne en åpen løsning.
Fri programvare: Anbudet på e-valgløsningen er lyst ut med frist 23. mars, og prosjektledelsen håper å finne en åpen løsning. Bilde: Colourbox.com
Espen Zachariassen
25. feb. 2009 - 15:44

Elektronisk valg

  • Stemmegiving ved hjelp av data fremfor papirbaserte valgkort og mantallslister.
  • Gjør det mulig å avgi stemme over internett.
  • Målet er å øke valgdeltakelsen og redusere kostnadene med gjennomføringen av valget.
  • Hovedutfordringene er hemmelig valg og korrekte stemmetall.

Denne uken lyste Kommunaldepartementet ut anbudet om levering av e-valgløsning til prøvevalget i 2011.

Det er etablert et eget prosjekt på utviklingen av en løsning for elektronisk stemmegivning under neste kommune- og fylkestingsvalg.

Les mer om prosjektet her: E-valg kommer i 2011

Så langt er det skaffet konsulentbistand til å gjennomføre prosjektet.

Utlysningen

Neste skritt er å anskaffe selve IT-løsningen. Prosjekt E-valg 2011 har lagt følgende utlysning ut på Doffinbasen:

"Det skal gjennomføres forsøk med elektronisk stemmegivning (e-valg) ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. I denne forbindelse skal det anskaffes en løsning for elektronisk stemmegivning ved forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgtinget (valgdagen). Denne anskaffelsen omfatter programvareløsning og konsulenttjenester knyttet til tilpassing/utvikling av løsningen."

Åpen løsning

I tråd med regjeringens strategi kan det bli aktuelt å benytte fri programvare.

– Vi håper å få til det og at det finnes en ferdig løsning på markedet. Hvis vi ikke finner dette, kan det være aktuelt å utvikle en ny løsning, sier prosjektleder Henrik Nore.

Det kan fort bli for dyrt. Da vil prosjektledelsen vurdere å fire på kravet om åpen kildekode og anskaffe en lisensiert løsning.Utenlandske tilbud

I dag er det bare Ergo Group blant de norske IT-selskapene som har en e-valgløsning. Derfor er Nore spent på hvilke anbud som måtte komme fra utlandet.

Anbudsfristen er 23. mars. Kostnaden er ikke anslått.

Ikke alle er begeistret: Advarer mot e-valg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.