KRAFT

E-CO vurderer milliardsatsing

TAR BALLEN: Informasjonsdirektør i E-CO, Per-Arne Torbjørnsdal og Halvor Kr. Halvorsen, fagsjef for eierskap og utvikling i E-CO vurderer en ny kraftstasjon i Aurland.
TAR BALLEN: Informasjonsdirektør i E-CO, Per-Arne Torbjørnsdal og Halvor Kr. Halvorsen, fagsjef for eierskap og utvikling i E-CO vurderer en ny kraftstasjon i Aurland. Bilde: Mona Sprenger
Stein Jarle Olsen
4. nov. 2008 - 07:15

– Dette er et stort og omfattende prosjekt. Vi er i en tidlig tenkefase, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-Co, Per-Arne Torbjørnsdal.

Prosjektet er en del av et dreneringsprosjekt for å stabilisere en fjellside som står i fare for å rase ut i Aurlandsfjorden, like ved turistmålet Flåm.

Les om flodbølgen som kan ramme Flåm:

400 MW

Kraftprodusenten vil føre vannet fra Stampa til Viddalsmagasinet nord om Myrdal.

Hit vil E-Co også overføre vann fra to elver i nedslagsfeltet til det vernede Flåmvassdraget.

Fra Viddalsmagasinet er planen å bygge tunnel til en ny kraftstasjon ved Låvi. Til dette kraftverket skal det også bygges tunnel fra kraftstasjonen Aurland I, som ligger i andre enden av Vassbygdvatnet.

Kraftstasjonen blir liggende på havnivå 50 meter nede i fjellet. Stasjonen vil kunne yte 400 MW, som er om lag halvparten av effekten i Aurland I.

– En ny kraftstasjon vil gjøre oss i stand til å kjøre effekt når markedet krever det. Låvi ligger også godt til i forhold til nettet, mener Torbjørnsdal.

Les også: Katastrofevarsel på sms

To fluer i en smekk

Planene har blitt presentert for Aurland kommune.

– Vi mener at det er viktig å få utredet mulighetene for et Låvi-kraftverk i samme fase som Stampa-prosjektet. På denne måten kan vi slå to fluer i en smekk, sier Torbjørnsdal, som understreker at ingenting er avgjort ennå.

– Vi snur hver eneste stein for å øke produksjonen av fornybar kraft, forsikrer Halvor Kr. Halvorsen, fagsjef for eierskap og utvikling i E-CO. Han forteller at E-CO i samarbeid med elveeiere i Aurland har sett på fiskens levekår i Aurlandselva.

Les også:

Historisk fiskemulighet

– Dette er en historisk mulighet til å gjøre noe med Aurlandselva, som en gang var kjent for å være en av verdens beste elver for ørretfiske. Fisket kollapset på 70-tallet med vannkraftutbyggingen, mener leder i elveeierlaget, Bjørn Vike.

Han viser at fisket har falt fra fire tonn ørret på en strekning på fem kilometer til 300-700 kg i sesongen.

– Alle er enige om at vannkraftutbyggingen er forklaringen.

Store mengder kaldt vann blir ført direkte ut i Vassbygdvatnet. Det har redusert temperaturen i vassdraget, slik at fisken ikke greier seg.

– I dag er temperaturen i elva for lav til at laksen overlever første fase i livet. Ørreten har problemer også, sier Vike, som har god tro på at en ny tunnel vil løse dette problemet.

Positive effekter

E-CO har aldri før jobbet med en utbygging som berører så mange ulike områder.

– Hvis utbyggingen lar seg gjennomføre, vil den ha flere positive effekter. Den vil sikre Stampa-området, bedre forholdene for fiskestammen i Aurlandselva og øke kraftproduksjonen, forteller Halvor Kr. Halvorsen.

Les også: Kan overvåke ras i hele Norge

Vernet område

Ulempen er at utbyggingen berører Flåmvassdraget som er et vernet vassdrag.

– Vi er avhengige av å få inn ekstra vann for å finansiere det nye kraftverket, og mener at vi skal klare å gjøre det på en måte som ikke kommer i konflikt med verneinteressene. Vi vil i så fall gjøre det på en miljøtilpasset måte, sier Torbjørnsdal, som forsikrer om at en utbygging i dag ikke vil skje på samme måte som på 70-tallet.