ARKIVNYHETER

E 6 utvides i Trondheim

E 6 blir flyttet mot øst og vil legge beslag på deler av sirkustomta til venstre.
E 6 blir flyttet mot øst og vil legge beslag på deler av sirkustomta til venstre. Bilde: Svein H. Selliseth, Statens vegvesen
10. mai 2011 - 02:15

Oppdraget blir mye mer omfattende enn veglengden tilsier. E 6 blir ikke utvidet på tradisjonell måte ved at en gammel to-feltsveg blir en av kjørebanene i en ny fire-feltsveg. Hele vegen skal sideforskyves mot øst, dessuten skal den ligge lavere i terrenget enn i dag.

Valget av denne løsningen skyldes blant annet at dagens E 6 har en dårlig geometri, og at det ligger et boligområde på vestsiden av den.

Dårlige grunnforhold bidrar til å gjøre jobben komplisert. Vegen går gjennom et myrområde hvor det er mye ubrukelige masser som må fjernes. Myrmassene går opptil 7 meter dypt.

Det nordlige endepunktet for anleggsområdet kommer like sør for Tonstadkrysset. Sør for dette er det et kryss mellom fv 903 og E 6 som må bygges om. Dessuten skal det etableres en nytt to-planskryss ved avkjøringen til det store kjøpesentret City Syd.

Etablering av de to nye kryssene inngår i entreprisen. Det gjør også oppgradering av vegen mellom E 6 og sentret, en strekning på 300 meter, og etablering av en overgangssone mellom ny og gammel E 6 i søndre ende av den nye fire-feltsstrekningen.

I forbindelse med de to kryssene blir det mange ramper. Til sammen 1 950 meter ramper inngår i oppdraget.

Vinneren av kontrakten skal også anlegge 1 100 meter gang/sykkelveg, legge om kabler og ledninger, sette opp 1 400 kvm støyskjermer og opparbeide grøntanlegg og sideterreng når vegarbeidet er avsluttet. Dessuten skal entreprenøren rive en bensinstasjon, en vegbru og en gang/sykkelkulvert.

I oktober 2013 skal jobben være fullført.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.