ARKIVNYHETER

E 18-utbygging til 2,5 milliarder i Vestfold

Dette er en del av parsell K 3, Tassebekk-Langåker i Sandefjord kommune, som sendes ut på anbud i april. Brua i bakgrunnen må rives for å gi plass til fire felt.
Dette er en del av parsell K 3, Tassebekk-Langåker i Sandefjord kommune, som sendes ut på anbud i april. Brua i bakgrunnen må rives for å gi plass til fire felt. Bilde: Anders Haakonsen
17. feb. 2011 - 02:36

Gulli i Tønsberg kommune og Langåker i Sandefjord kommune er ytterpunktene for strekningen som skal utvides. Vegen har nå en standard som tilsvarer det som het motorveg klasse B tidligere. Det vil si at det bare er to felt, men alle kryss er planskilte, og vegen kan ikke benyttes av fotgjengere, syklister, mopeder og traktorer. På ca. 2/3 av strekningen er det midtrekkverk.

Utvidelsen, som er prosjektert av Multiconsult, vil skje ved at en ny kjørebane for sørgående trafikk blir anlagt vest for nåværende E 18. Når denne er ferdig, overtar den trafikken i begge retninger midlertidig mens nåværende veg blir utbedret og midtrekkverket fjernet. Når utvidelsen er fullført, blir vegen 26 meter bred.

Utbyggingen vil bli delt i tre entrepriser. Parsellen K 1, Gulli-Holmene, som ligger lengst nord, lyses ut i begynnelsen av mars. Midt i april lyses K 3 ut. Det er den sørligste parsellen, som går mellom Tassebekk og Langåker. Den midterste parsellen, K 2, som går mellom Holmene og Tassebekk, lyses ut i begynnelsen av juni.

Prosjektet omfatter også anlegg av 10 km gang/sykkelveg langs tidligere E 18. Alt skal være ferdig høsten 2014.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.