DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dyrere driftskontrakter går ut over veivedlikeholdet i Trøndelag

En prisøkning på 50 millioner kroner på nye driftskontrakter medfører reduserte rammer til andre oppgaver. Det fremkommer i fylkesrådmannens forslag til budsjett.

Forslaget til veibudsjett i Trøndelag fylke har en samlet ramme på 885 millioner kroner for 2021.
Forslaget til veibudsjett i Trøndelag fylke har en samlet ramme på 885 millioner kroner for 2021. Foto: Trøndelag fylkekommune
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
24. nov. 2020 - 09:18

Forslaget til veibudsjett i Trøndelag er derfor redusert vesentlig på veivedlikehold og mindre fornyingsoppgaver, noe som igjen medfører økende forfall og større vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Spesielt krevende blir det å forebygge skader og å bidra til å løse store og smålokale ønsker om tiltak for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Derfor må trønderne bare konstatere at ambisjonene i Delstrategi veg, som ble vedtatt for to år siden, er vanskelige å følge opp.

Reduksjon i investeringsnivået medfører at det i forslaget til økonomiplan er lagt vekt på å
ferdigstille pågående prosjekter. Rammene til nye tiltak, spesielt på konstruksjoner (bruer og tunneler), tyngre fornying, gang- og sykkelveier og kollektivtiltak er betydelig redusert.

Det katastrofale kvikkleireskredet som gikk i Gjerdrum i Akershus natt til 30. desember 2020 krevde 10 liv, pluss livet til et ufødt barn. I tillegg ble en rekke bygninger ødelagt, sant deler av en vei i området.
Les også

Slår skredalarm: – Vi er ikke forberedt

Får ikke gjort noe med vedlikeholdsetterslepet

En beregning fra 2013 viser at etterslepet på veiene i Trøndelag fylkeskommune anslås til 3,8 milliarder kroner.

– Verken vi eller de andre fylkeskommunene har noen mulighet til å dekke vedlikeholdsetterslepet uten økte midler fra staten, skriver fylkesrådmannen.

I budsjettforslaget tas det høyde for at utgiftene til driftskontrakter kan øke med cirka 50 millioner kroner fra dagens nivå på grunn av innfasing av nye kontrakter og generell pris- og kostnadsøkning.

Konsekvensen av dette er at andelen av budsjettrammen som går til drift øker, mens andelen til vedlikehold nå utgjør 40 prosent av samlet drift- og vedlikeholdsbudsjett for fylkesvei.

Les også

Borten Moe vil finansiere kjernekraft i Sverige – Energidepartementet vil prioritere Norge

Rammetilskuddet dekker ikke faktiske utgifter

Også i Trøndelag må politikerne innse at rammetilskudd til ny veiadministrasjon i 2021 ikke er nok til å dekke de faktiske kostnadene etter at administrasjonen av fylkesveiene ble overført fra Statens vegvesen til fylkene selv ved årsskiftet.

Beløpet de mottar på 123,7 millioner koner dekker ikke de reelle kostnadene, selv om veiadministrasjonen er redusert med cirka 15 prosent i forhold til behovet, slår fylkesrådmannen fast i forslaget til budsjett.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i EU-parlamentet i Strasbourg tirsdag.
Les også

EU-kommisjonen anbefaler 90 prosent utslippskutt innen 2040

Sliter med tunnelforskriften

Også de øremerkede midlene knyttet til oppgradering av tunneler i henhold til EU-direktivet som tunnelsikkerhetsforskrift blir nedjustert fra 2021. Det betyr ytterligere forsinkelser i tunneloppgraderingen, ifølge forslaget til budsjett for fylkeskommunen.

Med denne tildelingsraten vil Trøndelag fylkeskommune først etter 2030 være fullt ut kompensert for kostnader knyttet til tunnelsikkerhetsforskriften. Trøndelag Fylkeskommune har i brev til Samferdselsdepartementet forutsatt at staten enten finansierer tiltak for oppfyllelse av  tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesvei før fristen som staten krever at forskriften skal være innfridd (opprinnelig 1. januar 2020), eller inngår forskutteringsavtale med fylkeskommunen.

Derfor har Trøndelag fylkeskommune forventning om at fristen for
gjennomføring av forskriftstiltakene forlenges, og at det vil skje i en kombinasjon med at
øremerket tildeling gjøres mer forutsigbar med tanke på tildelingsnivå, heter det.

OSLO 20240202El buss i bevegelse, stille, på stasjonen, i veien.Foto: Arash A. Nejad
Les også

Jussekspert: – Jeg stusser veldig

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.