Dyr og forsinket g/s-veg i Fet

Bare de som absolutt må, går til fots langs denne vegen. Når neste skoleår begynner, blir det mange flere. (Foto: Anders Haakonsen)
Bare de som absolutt må, går til fots langs denne vegen. Når neste skoleår begynner, blir det mange flere. (Foto: Anders Haakonsen)

Gang/sykkelvegen er ikke stort mer enn 300 meter lang. Den skal følge fylkesveg 279 som går mellom riksveg 22 og Fetsund. Mange er avhengige av denne vegen for å komme til Fetsund, som er kommunesenter i Fet, og til jernbanestasjonen som brukes hyppig av pendlere.

Likevel er det ikke mange som går langs fv 279. De har rett og slett ikke noe sted å gjøre av seg. Før utbyggingen av g/s-vegen kom i gang, var det en bratt skjæring på den ene siden av kjørebanen og en støttemur på den andre siden. Når trafikken er tett og kjørebanen for smal til å tilfredsstille kravene til en to-felts veg, blir forholdene temmelig håpløse for gående.

Anlegg av g/s-vegen ble utlyst i fjor vår. Mesta var eneste anbyder og fikk kontrakten. Den gangen var det meningen å bli ferdig innen 30. april i år, men anleggstarten trakk ut. Da man endelig kom i gang, var planen å fullføre innen dette året er omme. Det går heller ikke. Prosjektet er ytterligere forsinket. Nå er målet å bli ferdig til et nytt skoleår begynner i august neste år.

Byggeleder Per Bjortjønnli i Region Vest forsøker ikke å løpe fra Vegvesenets ansvar for det som har skjedd. - Byggeplanen var ikke godt nok bearbeidet for et så vanskelig anlegg, sier han. - Dessuten kunne ikke fylkesvegen reguleres på den måten som var planlagt. Vegvesenet forutsatte at det skulle være mulig å ha lysregulert enveiskjøring på hele strekningen, men trafikken i rushtiden er alt for stor til det. Køene ville forplante seg inn på riksveg 22. I stedet brukes mobile trafikklys som settes opp etter behov utenom rushtiden, sier Bjortjønnli.

Mannskapsmangel har også gjort framdriften vanskelig. Vegvesenet hadde problemer med å skaffe folk til byggeledelsen så lenge markedet var overopphetet. Fjellet har heller ikke vært det beste. Mange store blokker har løsnet under arbeidet med å utvide skjæringene langs fylkesvegen.

De uheldige omstendighetene har ikke bare forsinket prosjektet, de har også fordyret det. I følge det opprinnelige overslaget skulle den totale regningen komme på rundt 22 millioner kroner. De siste beregningene tyder på at prisen blir 10 millioner høyere.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå