NYHETER_BYGG

Dyr kunnskapsløshet

Produsentene av betongelementer ser seg om etter nye markeder. Lav byggeaktivitet i næringssektoren har ført til nytenkning.

- Vi må ofte lage elementer til bygg som opprinnelig er prosjektert for å bli støpt på byggeplassen. Da må bygget prosjekteres en gang ekstra, med de kostnadene det fører med seg, forteller utviklingssjef Asbjørn Hermstad hos Spenncon AS.

Han forteller om en svensk bedrift som har beregnet besparelsene ved å bruke elementer til opp mot 50 prosent i forhold til plass-støp, men for å dra nytte av denne besparelsen må bygget være planlagt for elementer fra starten.

- Kompetansen sitter ofte bare hos leverandørene, ikke hos byggekonsulentene eller arkitektene. Det er et problem, sier Hermstad.

Nå tilbyr imidlertid Betongelementforeningen kurs for rådgivende ingeniører og arkitekter

Hermstad hevder at bransjen har utviklet en kultur med manglende respekt for mmilepæler i prosjektene. Det fører til stadige og fordyrende endringer.

- Byggherrene må bli mer profesjonelle og stille større krav til konsulentene og arkitektene. Det er nesten ingen i byggebransjen som er i stand til å planlegge godt nok, sier Heimstad. Han stiller spørsmål ved om kravene til plan i plan- og bygningsloven faktisk etterfølges.

Savner standard

Bruken av prefabrikkerte elementer varierer mye. I følge Heimstad benyttes de lite i Sverige, mens Finland ligger langt fremme. - Finland er et foregangsland for bruk av prefabrikkert betong, i enkelte tilfeller er det påbudt å bruke prefabrikkerte elementer.

Et annet forhold som bidrar til å hemme bruken av prefabrikkere materialer i Norge er manglende standardisering, igjen fremstår Finland som det nordiske landet som er kommet lengst.

- De har standardisert mye. I Norge kan hvert firma lage sin egen standard. Vi samarbeider, og det går en tendens i retning av økt standardisering. Likevel er det behov for en nasjonal standard.

Hermstad forteller at bransjen vil ta opp konkurransen med produsenter av gipsplater for våtrom.

- Ved prefabrikkerte hullelementer til bruk i vegger kan to mann sette opp 80 m 2 i løpet av en arbeidsdag.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.