Dyr IT

  • ikt

Dette går fram av en utredning det svenske Trafikutskottet har utført. En kapasitetssterk og sikker IT-struktur bør bygges ut så raskt at bedrifter og husholdninger i hele Sverige får utnytte den nye teknikken til konkurransedyktige priser. Aksessnettet, som i hovedsak eies av Telia, bør raskt åpnes for konkurranse for de ulike aktørene, skriver de.

Den svenske Riksdagen skal ta stilling til IT-saken den 1.3 juni. (aa)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå