Dypfryste eggstokker

Det vellykkede eksperimentet er gjort på rotter ved McGill University i Montreal. Dette kan gi håp til yngre kreftrammede kvinner som ofte blir sterile av behandlingen.

Fire av de åtte rottene som deltok i eksperimentet, mensturerte normalt etter transplantasjonen. En av dem fødte siden friske små rottebarn. Det er likevel langt frem før den samme behandlingen kan benyttes på mennesker. Eggstokkene blir badet i en blanding av fruktose og dimetylsulfoksid. Det hindrer dannelsen av iskrystaller som ødelegger cellene under nedfrysingen, som foregår i flytende nitrogen, skriver New Scientist.com. Et tilsvarende forsøk skal være gjennomført med hell på sauer, som har eggstokker av omtrent samme størrelse som kvinner.