Duun Industrier har ny robotsveis

Selskapet har investert 18 millioner kroner i robotisert sveiseanlegg med pallettsystem og automatlager ved anlegget i Åsen, nord for Levanger.

Duun Industrier har ny robotsveis
En komplett ferdig sveiset snøfres får plass på palletten som står i posisjon for utlasting. I bakgrunnen er én av de to sveiserobotene. Fra venstre: Adm. dir. John Erik Duun, prosjektleder Rolf Even Duun og driftstekniker Jørgen Alstad. Bilde: Halvard Andresen

Offensiv og robust

Administrerende direktør i Duun Industrier forteller til Automatisering at bedriften startet på 50-tallet. Han henter ned et bilde fra veggen i kontoret fra 1956. Det viser faren Even og hans selvbyggede kjedegraver i full drift med grøfting.

Tysk krigsmateriell

Even som da var maskinentreprenør, bygget mye av utstyret sitt selv. Flere av hovedkomponentene var krigsmateriell etter tyskerne som det den gang var rikelig tilgang på. Hans talent for mekanikk ble etterspurt og Duun-Smia ble etter hvert en realitet. De første lokalene var det gamle Folkets Hus i Branndalen, og produktene var veltebøyler til traktorer, potetopptakere, traller osv.

Betydningen av godt produksjonsutstyr, sansen for mekanikk og selvhjulpenhet var allerede da en bærebjelke i denne bedriftens kultur. Kanskje er det denne kulturen som har gjort at bedriften har evnet å møte utfordringene i et marked med skarp konkurranse og krav til omstillinger i snart 50 år.

Sveiseroboter i 1986

Duun Industrier installerte allerede i 1986 de første sveiserobotene og var dermed tidlig ute i norsk sammenheng. John Erik poengterer at det meste av mekanisk industri er sterkt konkurranseutsatt, og skal en være med så må det investeres i rasjonell produksjon. Det handler også om å skape interessante og utfordrende arbeidsplasser og på denne måten tiltrekke seg langsiktig og kompetent arbeidskraft.

Det har vært mange utfordringer på reisen som startet på 50-tallet. Fra produksjon av veltebøyler for traktorer til truck og dumperhytter. Derfra gikk veien videre til dagens produktportefølje, som er et resultat av mange års utviklingsarbeid i en egen utviklingsavdeling.

John Erik mener det er vanskelig å finregne i beregningsmodeller for investeringsanalyser. Hadde de vært økonomer og ikke ingeniører, var kanskje aldri investeringene blitt gjennomført. Det handler om å ruste seg for fremtiden, ha tro på fremtiden og å være på hugget hele tiden.

- Det nytter ikke å være fra Norge og bøye flattstål over knea, sier John Erik.

Han forklarer at outsourcing ikke er aktuelt for selskapet.

- Ved å ha alle funksjoner i verdikjeden i huset sikres høy kvalitet, korte leveringstider, stor fleksibilitet. Det er, ikke minst, viktig å yte god service, avslutter John Erik Duun.

Duun Industrier

  • Duun Industrier AS har ca. 50 ansatte og er lokalisert i Åsen ca. 25 km nord for Stjørdal i Nord-Trøndelag.
  • Etablert av Even og Lilly Duun i 1956. Eies og ledes i dag av sønnene John Erik og Roald Duun.
  • Hovedprodukter er utstyr for traktorer som snøfresere, traktorskjær, vedmaskiner, gjødselpumper, sandstrøere + diverse underleveranser innen laserskjæring, knekking, slyngeresing og lakkering.
  • Omsetning 2012: 66,5 MNOK. Resultat: 1,5 MNOK
  • Omsetning 2011: 84,7 MNOK. Resultat: 6 MNOK

Tekst og foto: Halvard Andresen

I tillegg er 7 millioner kroner lagt inn i bygningsmessige oppdateringer. Det er et stort løft for en bedrift som har mange konkurrenter i et knalltøft marked.

Les også: Ekornes er norsk robotmester, og satser nå tungt på robotsøm

Tredobler kapasiteten

1200 m³ masse måtte graves ut av fabrikklokalene for å gjøre plass til automatlageret. Det har plass til ca. 40 palletter med tilhørende sveisejigger. Automatlageret og kransystemet er levert av Swisslog. Robotanlegget som består av to traversmonterte Motoman sveiseroboter, er levert av Skala Robotech (tidligere Optimove). Det har Fronius sveisemaskiner. Hver av pallettene måler 1,6 x 4 meter og rommer sveisejigger med opptil 26 jobber. Med dagens utnyttelse av anlegget spares 4 årsverk.

To elleve-aksede Motoman roboter i traversmontasje gir stor frihet når det kommer til å plassere sveisebanen optimalt. Det er mange detaljer i fiksturer på pallettene for traktorskjæret som kan tilpasses for å gi best mulig sveis og håndtering inn og ut.  
Fra venstre: Prosjektleder Rolf Even Duun, Adm dir John Erik Duun, driftstekniker Jørgen Alstad og operatør/offline-programmerer Geir Robert Aakvik.
To elleve-aksede Motoman roboter i traversmontasje gir stor frihet når det kommer til å plassere sveisebanen optimalt. Det er mange detaljer i fiksturer på pallettene for traktorskjæret som kan tilpasses for å gi best mulig sveis og håndtering inn og ut. Fra venstre: Prosjektleder Rolf Even Duun, Adm dir John Erik Duun, driftstekniker Jørgen Alstad og operatør/offline-programmerer Geir Robert Aakvik. Halvard Andresen
 

Ingen omstillinger

Prosjektleder Rolf Even Duun fremhever at kravet til fleksibilitet er tillagt stor vekt.

- Med dette anlegget legger operatørene inn alle delene i sveisejiggene som står i palletten, og mater ferdig lastede palletter fortløpende inn i automatlageret der logistikken styres av Soft Design (Gøteborg), forklarer han

Sveisecellene registrerer hvilken pallett (ved hjelp av RFID) som kommer inn til sveising, og henter frem riktig sveiseprogram. På hver pallett kan det være opp til 26 ulike sveisejobber med hver sine programmer. Det er ingen omstillinger eller kalibrering, verken i sveisecellen eller i fiksturene. Dette gjør at produktene kan mates inn uten tanke på nedetid ved produktbytte. Det gjør det mulig å kjøre vesentlig mer ordrestyrt. Her skal operatørene laste inn deler på dagtid for 24-timers drift slik at anlegget kan gå hele natten. Ferdig sveisede deler lastes ut av operatøren og nye deler legges inn.

- Vi er ikke helt der ennå, men vi er på god vei. En utfordring fremover er å ha stålkontroll på halvfabrikatalageret vårt, forteller Duun.

- Lugger det i tilførsel av deler inn, utnyttes ikke potensialet her.

Les også: Robotduo pakker hundepølser helautomatisk hos Vom og Hundemat

Operatør og offline-programmerer Geir Robert Aakvik legger nye sveisebaner på en snøfreser med programmet Delmia V5 fra Delfoi. Gode visuelle fremstillinger på skjermen av utstyret slik det står på gulvet, letter arbeidet og gir god kvalitetssikring under offline-programmeringen.
Operatør og offline-programmerer Geir Robert Aakvik legger nye sveisebaner på en snøfreser med programmet Delmia V5 fra Delfoi. Gode visuelle fremstillinger på skjermen av utstyret slik det står på gulvet, letter arbeidet og gir god kvalitetssikring under offline-programmeringen. Halvard Andresen
 

Erstatter gamle roboter

Anlegget erstatter fem tradisjonelle robotsveiseceller. I tillegg til en stor effektiviseringsgevinst i antall operatørtimer gjør de to nye elleve-aksede sveiserobotene det mulig å optimalisere sveisebanene bedre. Det gir et bedre sluttresultat.

To av de gamle cellene beholdes for å ta produksjon knyttet til underleveranser, og investeringen bidrar dermed til å frigjøre kapasitet for underleveranser. Det gjøres nå en stor jobb med å programmere sveisebaner. Tekniker Geir Robert Aakvik viser hvordan dette gjøres enkelt med offline-programmering av robotene i programmet Delmia V5 fra Svenske Delfoi.

Les også : Norfersk kjøttpakkesenter sprer ferskvare med roboter

Lang prosess

Fra beslutningene ble tatt på slutten av 2011 frem til i dag, har det vært en lang prosess. Flere av de eldste robotene var modne for utskifting. Skulle man satse videre på konvensjonelle robot-sveiseceller eller skulle man ta noen steg videre og tenke høyere grad av automatisering?

De aktuelle leverandørene har i samarbeid med Duun Industrier sin egen prosjektgruppe arbeidet tett for å finne egnede løsninger. Det har ikke blitt trukket inn eksterne konsulenter. Prosjektet har imidlertid hatt stor nytte av beslektede leveranser i Sverige, og det er mye verdifull kompetanse som er forholdvis lett tilgjengelig på andre siden av kjølen.

Duun Industrier har siden 1986 opparbeidet seg kompetanse innen robotsveising, og den har bidratt til å gjøre idriftsettelsen mindre krevende. Tidligere var det en stor utfordring at alle konstruksjonene ikke var tiltenkt robotisert sveising.

Det medførte en krevende prosess med mange modifiseringer i store deler av konstruksjonsunderlaget.

- Vi høster nå frukter av jobben som ble gjort da og erfaringer som er gjort etter det, sier administrerende direktør John Erik Duun.

Les også: RFID styrer lakkeringsrobotene hos norsk vindusprodusent

I 1956 bygget Even Duun denne kjedegraveren for grøfting. Mange av komponentene som ble benyttet den gangen er etterlatt krigsmateriell fra tyskerne.
I 1956 bygget Even Duun denne kjedegraveren for grøfting. Mange av komponentene som ble benyttet den gangen er etterlatt krigsmateriell fra tyskerne. Duun Industrier/Olav Nordheim
 

Minister på besøk

Prosjektet er finansiert på egen kjøl, med et mindre bidrag over skattefunnordningen.

- Vi mener vi skal være godt rustet for noen år fremover, sier Duun fornøyd.

Nærings- og handelsminister Trond Giske var på besøk for offisiell åpning av anlegget 3. september.

Les også:

Slik går du fram for å robotisere