ENERGI

Dumper tonnevis med PCB

16. aug. 2001 - 07:15

Innen 15 år vil det meste av isolerglassrutene fra norske boliger bygd på 1960- og 70-tallet være sanert eller skiftet ut. Den store utfordringen er å få vinduene levert inn som spesialavfall. Miljøvernminister Siri Bjerke har lovet 1,5 millioner kroner i økonomisk støtte til tiltak for å få samlet inn og forsvarlig behandlet isolerglassvinduene. I tillegg varsler hun skjerpet kontroll med byggebransjen på dette punktet.

50 kilo PCB havner daglig på avveie – delvis på grunn av uvitenhet, delvis på grunn av at kontrollrutinene mangler i alle ledd.

De farlige isolerglassvinduene ble stort sett produsert i perioden 1965 –1975. Nesten alle gikk over fra såkalte koblede vinduer til isolerglass. Produksjonen foregikk ved at aluminiumslisten i isolerglasset ble festet til glassflatene med PCB-holdig fugemasse. Denne fugemassen burde holdes unna vanlige fyllinger.

Patentert oppfinnelse

I Hurum kommune finnes landets eneste forbehandlingsanlegg for PCB-holdige isolerruter. Oppfinner Helge Haugen har sammen med sin bror Knut utviklet en metode for å skille PCB fra glass uten skaderisiko for miljø eller mennesker. Metoden reduserer avfallet med over 95 prosent. Spesialavfallet de sitter igjen med, utgjør 3–5 prosent av opprinnelig vekt.

Bedriften har etablert et nasjonalt innsamlingssystem bestående av fem regionale mottak. Når rutene kommer til Hurum, skjæres glasset fra aluminiumslisten ved hjelp av en nyutviklet skjæreteknikk. Metoden tilfredsstiller kravene om null varmgang, ingen kontakt med det PCB-holdige limet, ingen fragmentering av forurenset kantområde og at alle glassflater skjæres fri i én og samme operasjon.

Glasset går til Glava, som lager isolasjonsmateriale av det, mens resten komprimeres og forsegles i tønner, for deretter å sendes til forbrenning i Finland.

Store mengder PCB

I dag anslår Statens forurensningstilsyn (SFT) at det finnes om lag 2,5 millioner eldre isolerglass med PCB i norske bygg. Årlig utskiftningsmengde er beregnet til 200.000 de kommende årene. Knusing eller sanering eller gjenbruk av PCB-holdig isolerruter ble forbudt ifølge PCB-forskriften av 17. april 2000. PCB på fyllinga kan lekke både til luft og grunnvann.

– Hvis ikke noe gjøres nå, får vi et enormt miljøproblem i framtida, innrømmer statsråd Siri Bjerke som har sendt brev om saken til alle landets fylkesmenn, entreprenører, håndverkere og byggeiere, samt avfallsmottak, gjenvinningsbedrifter og forbrenningsanlegg.

Gir ikke amnesti

Selv om avgiftene for håndtering av denne typen avfall er en viktig faktor, nekter Bjerke å gi byggebransjen og byggherrer amnesti. –I Norge har vi den politikken at forurenser betaler, og den står vi ved, sier hun.

Helge Haugen ønsker sterkere kontrolltiltak: – I dag slipper de fleste unna. Det viser også antall glass som kommer inn til bedriften – skarve 1-2 prosent av det som rives.

Bjerke vil be fylkesmennene se nærmere på håndteringen av PCB-holdige isolerglassvinduer. Hun ønsker også at bransjen selv forplikter seg til å behandle avfallet ifølge lovverket, og at det etableres en bransjeorganisert finansieringsordning for å redusere leveringskostnadene for slikt avfall.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.