Du kan forebygge musesyke

Fordi Oslo HMS-senter ønsker å være i forkant av eventuelle plager, har senteret introdusert en musesykeball. Den ble demonstrert på et seminar nyligog skal vekke assosiasjoner om hele spekteret av forebyggende tiltak. I tillegg skal den være et godt hjelpemiddel mot stress og innby til kreativitet – med hensyn til fysisk aktivitet og dynamiske muskelstimuleringer.

Oppskriften er enkel: Med hånden du bruker til å håndtere musen, kniper du et passende antall ganger på ballen i forbindelse med pauser i arbeidet. Det vil også stimulere armmuskulaturen. (kd)

Les mer om: