KARRIERE

Du er mest verdt

jobb samarbeid team
jobb samarbeid team Bilde: itstock

International Labour Organization (ILO) har undersøkt hvor i verden arbeidstakerne er mest produktive.

På topp

Og her kommer nordmenn på topp. Vi er verdens mest produktive arbeidstakere.

Målt i BNP per arbeidstime (utførte timeverk) skaper nordmenn 37,99 amerikanske dollar per arbeidstime.

Med dagens valutakurs utgjør det vel 221 norske kroner.

USA kommer på 2. plass med 35,63 dollar, mens Frankrike følger deretter med 35,08 dollar per time.

En viktig forklaring er at 25 prosent av det norske bruttonasjonalproduktet kommer av den norske oljeproduksjonen.

Jobber mer

Mexico har de minst produktive arbeidstakere, mens Polen ender nest nederst på lista.

Sverige ender på en femteplass. Danmark kommer på plassen deretter.

Målt i verdiskaping per arbeidstaker kommer amerikanerne best ut.

Men i USA jobber hver arbeidstaker mye mer per år enn det vi gjør her på berget.

De beste frynsegodene

Slik får du høyere lønn

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.