Dronning Eufemias gate til Skanska

Dronning Eufemias gate til Skanska
Dronning Eufemias gate blir hovedgata i det nye Bjørvika. Slik vil den se ut i 2015. I bakgrunnen ser man Prinsens gate som ligger i forlengelsen. Ill.: Statens vegvesen/ViaNova

Da anbudene ble åpnet 18. juli, var det bare en promille som skilte Skanska og NCC. Likevel var det lite spenning om utfallet. Entreprenørene konkurrerte ikke bare på pris. Øvrige tildelingskriterier gjaldt gjennomføring, organisering og HMS. Etter at disse var prissatt, hadde Skanska et forsprang på NCC på over 40 millioner kroner.

Skanskas oppgave blir å fjerne det som en gang var E 18 innerst i Bjørvika og etablere nye gater i området. Entreprisen omfatter hele Dronning Eufemias gate og Kong Håkon Vs gate og deler av Langkaigata.43 meter bred gate

Rivingen blir omfattende. 9 000 kbm betong og 44 000 tonn asfalt skal fjernes. 130 000 kbm skal graves opp og kjøres bort, og 20 000 kbm skal brukes på nytt.

Dronning Eufemias gate er hovedgata i det nye Bjørvika. Den er 750 meter lang og 43 meter bred. Kong Håkon Vs gate er 500 meter lang og 34 meter bred, mens den delen av Langkaigata som inngår i entreprisen er 130 meter lang, og har en bredde som varierer mellom 21 og 34 meter.

Entreprisen omfatter også riving og nybygging av 108 meter av Nylandsveien bru, og noe arbeid i Prinsens gate og Strandgata.Metertykk asfalt

Hovedårsaken til den høye kontraktsummen er de dårlige grunnforholdene i Bjørvika. Grunnen består for en stor del av leire. Noen av de gamle konstruksjonene står på pæler til fjell, mens de tilstøtende vegene ligger på leiren.

Høydeforskjellene som har oppstått etter hvert som leiren har gitt etter, er utlignet med asfalt. På det meste er asfaltlaget mer enn en meter tykt.

De nye gatene skal etableres på betongplater som blir fundamentert på pæler til fjell. Rundt 1 100 pæler med en samlet lengde på 42 km skal slås ned. Betongpæler blir brukt der det ikke er mer enn 40 meter ned til fjell. På større dybder blir det brukt stålkjernepæler. Noen steder må de slås 70 meter ned før de treffer fjellet.

I følge Vegvesenets beregninger vil det gå med ca. 800 betongpæler og ca. 300 stålkjernepæler.25 mål betongplater

Betongplatene vil dekke arealer på til sammen ca. 25 000 kvm. Det skal også legges ut 15 000 kbm EPS-fyllinger og 20 000 kbm skumglass.

Skanska får flere delfrister å forholde seg til. En av dem går ut 1. juni 2013. Da må den nåværende rundkjøringen som ligger et nivå over gateplan, kjent som Bispelokket, være fjernet og erstattet med en rundkjøring på nivå med det øvrige vegnettet i Bjørvika. Innen samme dato skal Nylandsveien bru være ombygd og ført ned til den nye rundkjøringen.Dronning Eufemia klar i 2014

Innen 1. november 2013 må Kong Håkon Vs gate og Dronning Eufemias gate øst for Akerselva være klar til å ta imot trafikk. 11 måneder senere må resten av Dronning Eufemias gate være klar.

15. juni 2015 er datoen da alle arbeider skal være fullført. Da er det plantet 800 trær og 3 000 kvm busker og lagt 4 000 kvm granittplater på fortau.

Prosjekteringen av gatenettet i Bjørvika er utført av Aas-Jakobsen.

Les mer om: