Droner viser om grantrærne tåler klimaendringer – og gir detaljer om hvert et tre

Nibio bruker droner for å finne ut hvordan grantrær vokser og tilpasser seg klimaet. Teknologien gjør det mulig å få detaljkunnskap om ett og ett tre.

Droner viser om grantrærne tåler klimaendringer – og gir detaljer om hvert et tre
Foto: Håvard Zeiner

STEINKJER: Den har mulighet til å holde seg i luften én time og koster drøyt 100.000 kroner. Det tyskproduserte modellflyet, eller dronen, er fullstappet med teknologi.