KARRIERE

Drømmer om veven

SFT-direktør Ellen Hambro.
SFT-direktør Ellen Hambro. Bilde: SFT
Dag Yngve Dahle
2. nov. 2007 - 07:45

Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Jeg er privilegert som har en så fantastisk interessant jobb som jeg har i dag. Her har jeg ansvar for miljøsaker, som er blant våre aller viktige samfunnsspørsmål. Jeg ville nok valgt det samme om igjen hvis jeg kunne skru tida tilbake. Hvis jeg likevel skulle hatt en annen jobb, måtte det blitt noe helt annet. Da ville jeg ønsket meg kunstneriske evner og vært tekstilkunstner med et stort, lyst atelier der jeg kunne veve og sy tepper og bilder.

Hva er ditt beste minne fra yrkeskarrieren? Hvis jeg skal trekke fram ett minne som særlig har betydd noe, er det arbeidet med innføring av et globalt forbud mot eksport av farlig avfall fra i-land til u-land. Det var på midten av nittitallet, da jeg var rådgiver i Miljøverndepartementet. Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister og han ville sørge for at rike land ikke lenger skulle kunne dumpe det farlige avfallet sitt i fattige land. Norge fremmet forslag om dette. Takket være et utrolig godt samarbeid og samspill mellom de nordiske landene – kombinert med gode samarbeidsrelasjoner med dyktige representanter fra flere u-land – gikk dette til slutt gjennom internasjonalt. En sterk opplevelse og en flott erfaring. Dette var et miljømessig viktig og godt vedtak, og for meg personlig en meget nyttig erfaring i hvor viktig personlige relasjoner er for å få ting gjort internasjonalt.

Hvilket minne fra yrkeskarrieren ville du helst vært foruten? Jeg har vært så heldig å jobbe på arbeidsplasser med svært godt arbeidsmiljø. Jeg tror faktisk ikke jeg kan komme på én episode som jeg skulle ønske foruten. Faglig sett er jo dessuten vanskelige saker noe man lærer av og utvikler seg på. Og så er det jo alltid ting jeg har gjort som jeg i ettertid ser kunne vært gjort bedre.

Hva vil gjøre norsk arbeidsliv bedre? En kjempestyrke ved norsk arbeidsliv er at arbeidsliv og velferdsgoder er tilrettelagt slik at det går an å kombinere jobb og familieliv. Dette tar vi for gitt, men det er noe som er få land forunt. Fordi vi ikke går på akkord med private behov gjør vi en bedre jobb. Det er også en viktig årsak til høy kvinnelig yrkesdeltakelse, som er viktig og bra for arbeidslivet. I svært mange land må kvinner velge mellom familieliv eller en karriere. Det er både dårlig likestillingspolitikk, og dårlig for arbeidslivet. Kanskje har jeg vært spesielt heldig, men min erfaring er at norsk arbeidsliv generelt er godt. Vi har likevel en vei å gå i forhold til å integrere innvandrere i arbeidslivet. Mer mangfold ville bedre arbeidslivet.

Les mer om: