NYHETER

Drøbak-bru tidligst i 2026

Statens vegvesen skal arbeide videre med en bruløsning som en del av den pågående konseptvalgutredningen for forbindelser over Oslofjorden. Men en ny tunnel kan ifølge foreløpige overslag stå ferdig syv år tidligere.

illustrassjon
illustrassjon
Redaksjonen Våre Veger
1. feb. 2013 - 15:38

Dette kommer fram i et grunnlag som Statens vegvesen fredag oversendte til samferdselsminister Marit Arnstad. Hun har bedt Vegvesenet utarbeide et grunnlag for å kunne vurdere om bru bør utredes som alternativ til tunnelløp nummer to i rv. 23 Oslofjordforbindelsen.

Etter ønske fra samferdselsministeren har Statens vegvesen grovt analysert to brualternativ: en trasé nord for Drøbak (Verpen-Håøya-Hallangen) og en trasé sør for byen (som kan plasseres flere plasser). Grove anslag angir en kostnad på sju milliarder kroner for nord-traséen, mens det sørlige alternativet vil koste ti milliarder.

- Vi har et åpent sinn og ser at både bru- og tunnelalternativene har fordeler og utfordringer. Først når KVU'en for Oslofjorden er klar vil forskjellene og konsekvensene bli ekstra tydelige, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 Tidligst i 2026 

Selv med bruk av statlig plan-regime vil det tidligst foreligge ferdige reguleringsplaner for et brualternativ rundt 2020. Under forutsetning av at planlegging, prosjektering og bygging løper rasjonelt og uten alvorlige komplikasjoner vil en bruløsning være på plass tidligst i 2026.

Det er også gjennomført en forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Trafikknytten blir høyere med bru fordi at traséen blir 2,5 kilometer kortere og uten stigninger. Det er ingen forskjell i ulykkeskostnadene mellom bru og tunnel. Investeringskostnadene er vesentlig høyere for bru, mens drifts- og vedlikeholdskostnadene vesentlig lavere. Samlet sett viser beregningene negativ nettonytte i samme størrelsesorden for både bru og tunnel, men bru gir mindre tap per investert krone.

Tunnel klar i 2019 

- Ut fra en helhetsvurdering anbefaler vi at prosjekteringen av nytt tunnelløp fortsetter. Arbeidet har allerede kommer langt - og vi vil være i stand til å gjennomføre prosjektet slik at det kan stå ferdig i 2019. Prislappen på detaljprosjekteringen vil ligge på om lag 60 millioner kroner, sier vegdirektøren.

 

Dagens Oslofjordforbindelse tilfredsstiller ikke de tunnelsikkerhetskravene som vil gjelde fra 2019. Stortinget har tidligere vedtatt at Oslofjordtunnelen skal bygges ut i to byggetrinn. Det første byggetrinnet er dagens tunnel fra 2000, som er en ett løps tunnel med et kjørefelt i hver retning og et ekstra krabbefelt i stigningene. Byggetrinn to - som er under planlegging - omfatter etablering av et nytt tunnelløp og oppgradering av strekningen Måna-Vassum til firefelts veg. Prislappen er beregnet til 2,4 milliarder kroner.

Begge brualternativene gir store inngrep i landskapsbilde, naturmiljø og viktige områder for rekreasjon og friluftsliv. Det sørlige alternativet gir også store inngrep i dyrket mark. Nytt tunnelløp-løsningen gir lite inngrep.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.