Drivstoff uten svovelGrunnarbeidene er allerede i gang på tomta der avsvovlingsanlegget skal bygges på Mongstad. Renhetsgraden blir høy. Svovelinnholdet skal ikke være høyere enn 10 ppm - parts pr million. I dag er de europeiske kravene 150 ppm.

Ifølge Statoil magasin koster det 12-13 øre pr liter å avsvovle bensinen. Tyskland vil gi skattelette på et tilsvarende beløp for slikt drivstoff, og blir dermed et mulig importland for svovelfritt drivstoff fra Statoils Mongstadraffineri.

Fra 2008 vil EU kreve full markedsovergang til drivstoff med maksimalt 10 ppm svovel.Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå