NETTARKIV

Drivhuseffekten

TU nr. 29/91 har en artikkel av Karl Graf, Universitetet i Oslo. Han viser til sterk korrelasjon mellom klimavariasjoner og solflekkaktiviteten de siste 300 år! I tillegg påvirker også solen det meste av samspillet i naturen. NB! Referanser kan fåes ved henvendelse til forfatteren ved universitetet.

Ifølge en artikkel i Agderposten 10. februar 1998 består 99 prosent av klimagassene av argon, oksygen og nitrogen. Av den gjenstående prosenten, hvor CO2 inngår, utgjør vanndamp hoveddelen. Refleksjonene gir seg selv.

Samme avis har også en interessant artikkel om emnet datert 2. januar 1998. Konklusjonen der er vel at man vet ingenting sikkert.

En ting som er sikkert er skogens innflytelse på CO2-atmosfæren. Tilveksten i våre skoger skal være ca. 18 mill. kubikkmeter. Denne tilveksten alene tar unna ca. 8 mill. tonn CO2 årlig.

NB! Rasering av regnskogen og andre store skogområder fortsetter ufortrødent i økende omfang uten nevneverdig oppmerksomhet fra natur- eller miljøvernere.

Jordens problem nr. en, to og tre er befolkningseksplosjonen. Vi går mot åtte milliarder mennesker om 20–25 år, og med samme tempo skulle vi nå ca.15 milliarder i 2050. Dette vil medføre drastiske tiltak! Menneskets åndedrett må endres til to innsug pr. utånding. Utåndingen fra bare 40 millioner mennesker tilsvarer C02-utslippet fra det meste av Norges industrielle virksomhet. Utblåsing fra andre steder på kroppen vil kreve personlig katalysator for alle.

Litt filosofering til slutt:

All virksomhet og alt forbruk krever energi, og avler CO2 på en eller annen måte! Men menneskets grådighet synes umettelig. Derfor stiller vi alle opp, naturvernere og miljøaktivister inklusive, med faste mellomrom for å forlange eller tiltvinge oss mer penger til høyere forbruk, større og flottere hus, flotte biler og utstrakt reisevirksomhet for å nevne noe. Politikerne stiller opp med fagre løfter om 10–20.000 nye boliger pr. år. Uten å ofre en tanke på hvor disse boligene skal få sin energi fra. Å Slokke lyset på WC monner lite, likeså disse evinnelige, tåpelige forslagene om å senke temperaturen i stua med en grad eller to.

Det beste som kan sies om Kyoto-avtalen er at den er en ypperlig kamuflasje for de ødeleggelsene som fortsetter i stadig økende tempo. Nå har jeg vel bannet skikkelig i kjerka, men Vår Herre tilgir det nok.

Harald Møller

Les mer om: