NETTARKIV

Drikkevannsforskriften

Ny forskrift om vannforsyning og og drikkevann gjelder fra 1. januar 2002. Formålet med drikkevannsforskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikkevann og andre næringsmiddelformål - samt hygienisk bruk.

Les mer om: