NYHETER_BYGG

Drikkevann i 2,5 mil tunnel

Tunnelen vil gå gjennom områder som er følsomme for grunnvannssenking.

Prosjektet kommer til å koste over én milliard kroner, ifølge prosjektleder Kjell Engh i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Saken er ikke politisk behandlet ennå, men et forprosjekt er utarbeidet med konsekvensutredninger.

Romeriksporten ble en vekker for alle tunnelbyggere på grunn av lekkasjene som oppsto der. Holsfjordtunnelen vil å gå gjennom fjell med flere store forkastninger. Det innebærer risiko for store vannlekkasjer dersom bergmassen ikke tettes utførlig. I forprosjektet blir derfor alle forhold som berører naturmiljøet og risiko for setningsskader spesielt grundig behandlet. Konkrete krav settes til hvor stor innlekkasje av grunnvann som skal kunne tillates.

Tunnelen planlegges om lag 4,5 meter bred og fem meter høy. Den vil gå gjennom permiske lavabergarter, permiske dyperuptiver og noe kambrosilursedimenter. Bergartene er harde, men det fins sprekksoner i traseen som krever ekstra god sikring.

Norges geotekniske institutt (NGI) er et av fagmiljøene som har vært engasjert i utredningsarbeidet.

– Vi har konkludert med at tett nok tunnel i hovedsak kan oppnås med sementinjeksjon. Men der tetthetskravene er strengest og grunnforholdene vanskeligst, vil det bli nødvendig med vanntett betongutforing, sier Vidar Kveldsvik, fagansvarlig for ingeniørgeologi ved NGI.

Nils A. Saltveit, seksjonsleder for vannrensing i Oslo kommune, håper tunnelen fra Holsfjorden kan realiseres innen åtte til ti år. Han sier at Oslo har tilstrekkelig vannforsyning i år med normal nedbør. I den tørre sommeren i 1996 måtte imidlertid kommunen innføre restriksjoner på havevanning.

– Dette viser at det er små marginer å gå på, sier Saltveit.

Holsfjorden er plukket ut som det best egnede av flere alternative vannkilder. Vannkvaliteten er god, og kapasiteten er det ingen ting å si på. Holsfjorden har en tilrenning på 170 kubikkmeter i sekundet. Maksimalt trenger Oslo to prosent av dette, noe som ikke vil merkes på nivået i innsjøen.

Tunnelen skal munne ut på vestsiden av Maridalsvannet. Derfra skal buskerudvannet ledes i rør til vannbehandlingsanlegget på østsiden av Maridalsvannet, for så å koples til forsyningsnettet.

Prosjektet legges frem for Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel i Oslo før nyttår. I tillegg må Hole, Lier og Bærum kommuner behandle den reguleringsmessige saken.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.