Driftskontrakter til Mesta og PEAB

Driftskontrakter til Mesta og PEAB
Bildet viser E 6 like nord for Sarpsborg sentrum. Denne strekningen ligger i området Østfold sør som Mesta har fått driftskontrakten for. Det laveste anbudet, som ble gitt av Veidrift fra Ski, ble avvist. Bilde: Anders Haakonsen

Driftskontraktene gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger og parallelle gang/sykkelveger i perioden 01.09.2011-31.08.2016.

Prisnivået ligger mellom 30 og 40 prosent høyere enn for femårsperioden som tar slutt 31. august i år, når man utligner for prisstigning. Likevel har prisene gått litt ned i det siste. Driftskontraktene som ble underskrevet i fjor hadde steget enda mer sammenlignet med forrige femårsperiode.

To av områdene som Mesta har fått ligger i Oppland fylke, det tredje i Østfold. PEABs område ligger i Akershus. For området Ottadalen får Mesta 138,1 millioner kroner. Det omfatter kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk. For området Land og Hadeland får Mesta 189,3 mill. Det omfatter Nordre og Søndre Land, Jevnaker, Lunner og Gran.

Det tredje området Mesta får ansvaret for, heter Østfold sør. I det inngår kommunene Moss, Rygge, Fredrikstad, Hvaler, det meste av Råde og Sarpsborg og en liten del av Halden. Kontraktsummen er 300 millioner kroner.

I de tre områdene er det til sammen 371,7 km riksveger og 1 468 km fylkeveger. Langs disse er 160 km gang/sykkelveger. Mesta har driftskontraktene for de samme områdene i inneværende periode.

PEAB får ansvaret for området Romerike midt, som omfatter kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Ullensaker og Eidsvoll. Her er det til sammen 187,2 km riksveg og 385,8 km fylkesveg. Langs disse er det 56,4 km gang- og sykkelveg. Kontraktsummen blir 262 millioner kroner. Fram til 31. august er det Oslo Vei som har driftskontrakten for Romerike midt .

I tre av de fire områdene gikk kontrakten til den entreprenøren som ga det laveste anbudet. For området Østfold sør ga Veidrift fra Ski et anbud som lå 67 millioner kroner lavere enn Mestas, men det ble avvist av Vegvesenet.

- Veidrift kunne ikke dokumentere tilstrekkelig erfaring med vinterdrift og grøntvedlikehold. Dessuten har selskapet lite erfaring som hovedentreprenør. Det har ikke klaget på vår avgjørelse, sier Magne Smeland, som er regionkontakt for driftskontrakter i Region øst.

Les mer om: