KLIMA

Drastisk økning i CO2-utslipp

Klima tørke
Klima tørke Bilde: colourbox.com
Stein Jarle Olsen
29. mai 2007 - 08:32

Tallene offentliggjøres i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS , som utgis av National Academy of Science i USA.

Global økning

Utslippene har økt over hele verden, og økningen er større enn de verste spådommene fra FNs klimapanel på 90-tallet.

Økningen er også langt større enn veksten i klodens økonomi, og bryter dermed med trenden om stadig mindre utslipp i forhold til verdensøkonomien. Dette kan bety at utslippsveksten bare vil fortsette å øke fremover.

Hele 73 % av den økte utslippsveksten skjer i u-landene, med Kina som verstingen.

Raskere oppvarming

FNs klimapanel la i februar frem sine anslag for hvor raskt den globale temperaturen vil stige. I denne studien benyttet de den registrerte utslippsveksten gjennom 1990-tallet, og kom frem til at mengden CO 2 i atmosfæren vil være doblet i forhold til førindustriell tid mot slutten av dette århundret.

En slik dobling vil mest sannsynlig føre til en global temperaturøkning på rundt 3 grader. I praksis betyr dette at verden har enda kortere tid enn antatt på å kutte utslippene.

– Med den hastigheten i utslippsveksten som nå er påvist, vil en fordobling kunne skje allerede i 2050 - 2060, og temperaturøkningen tilsvarende raskt, sier direktør Pål Prestrud i CICERO, senter for klimaforskning, til Aftenposten.

– Stor usikkerhet

Han understreker at det fremdeles er en rekke usikkerhetsmomenter.

– Blant annet er det svært usikkert hvor mye av den CO 2 vi slipper ut nå og i årene fremover som vil bli tatt opp og bundet i havet og i vegetasjonen på jordoverflaten. Mer enn halvparten av den CO 2 vi mennesker har sluppet ut de senere årene er bundet i hav og planter, sier Prestrud til avisen.

En rekke forskere har tidligere pekt på at en minimal temperaturøkning kan føre til at hav og vegetasjon mister mye av sin evne til å binde CO2 , og at det dermed vil føre til at mye ekstra CO 2 vil bli frigjort i tiden fremover.

– Dette vil i så fall bety at tilførslene til atmosfæren kan bli enda større enn det vi mennesker slipper ut akkurat nå, og oppvarmingen vil skje enda raskere. Dette er et av de store usikkerhetsmomentene i klimaspørsmålet og illustrerer at vi gambler med klimaet, sier Prestrud.

Ikke mer effektive

Forskerne som har skrevet artikkelen i PNAS understreker at veksten ikke kun skyldes økt befolkning og økonomisk vekst. Vi er i ferd med å nå den øvre grensen for hvor energieffektive vi kan være.

Dette betyr at det blir vanskeligere og vanskeligere å oppnå utslippsreduksjoner bare ved å benytte nyere teknologi. Ikke i noen regioner i verden, være det seg rik eller fattig, reduseres nå CO 2-utslippene fra energiproduksjonen.

Konsekvensene av utslippsøkningen er at alle klimakonsekvensene vil skje stadig raskere. Isbreer vil smelte raskere, tørkeperioder vil bli tørrere og lengre, og tusenvis av dyre- og plantearter vil kunne dø ut raskere.

Havene CO2-mettes

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.