BRUER

Drammens nye bybru er lyst ut. Skal stå klar i 2025, lover kommunen

Drammen kommune har nå lyst ut den nye bybrua over Drammenselva mellom Bragernes og Strømsø. Prosjektet har en kostnadsramme på en halv milliard kroner.

Byggeingen av den nye bybrua i Drammen er et omfattende og krevende prosjekt.
Byggeingen av den nye bybrua i Drammen er et omfattende og krevende prosjekt. Illustrasjon: Degree of Freedom
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
24. juni 2021 - 10:00

Bredere fortau og sykkelfelt adskilt fra veibanen, amfi og promenade på Bragernes og et helt nytt byrom under brua på Strømsø. Slik beskrives den nye brua når dagens bybru er historie, og en ny står klar i 2025.

Dagens bybru er i så dårlig forfatning og er 34 år på overtid. Den ble bygget i 1936 med en beregnet levetid på 50 år. Nå må kommunen ta grep, og den omfattende entreprisen på riving av den gamle brua, og byggingen av den nye, er nå lyst ut.

Bybrua blir bredere og får mer plass til alle trafikantgrupper. Den nye brua vil bli 19,4 meter bred, og får en totallengde på rundt 255 meter. Kollektivtrafikken får en kjørebredde på totalt sju meter. Sykkelveier er plassert på hver side, hevet fra kjørebanen, kun noen få centimeter i forhold til fortauet. Sykkelfeltene får en bredde på opp til totalt 2,2 meter på hver side.

Den nye bybrua skal bygges i to kontrakter med to forskjellige byggherrer. Drammen kommune skal bygge bru fra Bragernes og over elva fram til felles fundament på Strømsø. Der skal hvor Bane NOR, som en del av IC-prosjektet, bygge ny bru over sporområdet på Strømsø.

DRAMMEN 20240227
Robot brukes av NCC i bygging og kartlegging av den nye jernbanestasjon og brua i Darmmen.
David Godtfridsson, NCC stikningsleder på Drammen stasjon.
Foto: Arash A. Nejad
Les også

Denne robothunden kan bli menneskets beste venn

Bybru og områder rundt oppgraderes

– På Strømsøsiden vil brua lande åtte meter lenger inn på torget enn den gjør i dag. Det vil åpne området inn under brua, forlenge Strømsø torg og binde sammen nye Drammen stasjon og torget på en god måte. På den måten lages et helt nytt byrom, sier Tommy Iversen, prosjektleder for den nye bybrua.

– Det vil bygges ny honnørbrygge med promenade under brua på Bragernes siden. Den føres helt til Skutebrygga i øst og fram til kaikanten i Øvre Strandgate. Her legges det til rette både for gående, syklende og båtfolket. Promenaden vil forbedre gangforbindelsene langs elva, sier Iversen.

Byggingen av den nye bybrua vil også gi en mer naturlig og funksjonell overgang fra brua og over til nedre del av Bragernes torg for de myke trafikantene. 

Degree of Freedom oppdraget med å prosjektere ny bybru i Drammen. Med seg i oppdraget har de underleverandørene Saaha Arkitekter, Knight Architects, Norconsult, AsplanViak, Light Bureau og Scan Survey. <i>Foto:  Degree of Freedom</i>
Degree of Freedom oppdraget med å prosjektere ny bybru i Drammen. Med seg i oppdraget har de underleverandørene Saaha Arkitekter, Knight Architects, Norconsult, AsplanViak, Light Bureau og Scan Survey. Foto:  Degree of Freedom

Følgende hovedelementer inngår i prosjektet:

 •  Riving av eksisterende bru over Drammenselva
 • Entreprenørens riggområde på Holmennokken er opparbeidet i tidligere entreprise for midlertidig gangbru. Det er planlagt at elva skal være hovedadkomst til brua fra Holmennokken
 • Etablering av to nye fundamenter i elva for ny bru. Det er dårlige grunnforhold i området. Fundamenteringsjobben anses som relativt komplisert, med peler til fjell (rammede i akse 7 og borede i akse 8). Fundamentene skal gjennomføres som undervannstøp. Av miljøhensyn er det ikke tillatt å bygge mer enn ett fundament av gangen. Sesong for arbeider i elva er fra 15. september til 15. mars. Det pågår en optimalisering av fundamentene i akse 7 og 8, slik at det må påregnes en mengdeendring når endelig tilbudsgrunnlag sendes ut.
 • Brua har tre hovedspenn over elva, og er en samvirkekonstruksjon med en underliggende bueformet stålkassekonstruksjon i samvirke med bruplate i betong.
 • Bruoverbygningen er fast innspent i betongpilarer i akse 7 og ligger på bevegelige lager i alle de andre aksene.
 • Dette skal være en bru med høy estetisk kvalitet og med et kontinuerlig godt eksponert brudekke bygd i to entrepriser. Dermed er det strenge krav til utførelsen av denne delen, med krav om flere prøvestøper fra begge entreprenørene.
 • På Bragernes skal krysset mellom brua og Øvre og Nedre Strandgate bygges om. Bragernes torg skal trekkes helt ned til elvekanten, hvor det etableres en større bryggekonstruksjon. Bryggekonstruksjonen og landkaret er pelet til fjell og er godt integrert.
 • I landkaret på Bragernes skal det etableres et nytt teknisk rom for styring av snøsmelteanlegg og elektriske anlegg på brua.
 • På Jernbanekaia skal eksisterende heis rives og ny heis skal bygges.
 • Snøsmelteanlegg og føringer for kabler i brua skal bygges i denne kontrakten over hele brua (også bru over Drammen stasjon).

Drammen kommune vil i egne forespørsler anskaffe følgende arbeider, som bli transportert til denne kontrakten som underleverandører:

 • Leveranse og legging av granitt på Bragernes, over hele brua og på Strømsø torg, samt trappeamfi og forblending rundt begge landkarene.
 • Levering og montering av elektrisk utstyr inkludert kabling.
 • Levering og montering av bymøbler.
 • I denne kontrakten inngår produksjon av alt rekkverk. Rekkverk til bru over Drammen stasjon og trapper fra brua skal monteres av Bane NORs entreprenør. Riving av fundamenter i elva for midlertidig gang og sykkelbru etter at bybrua er åpnet.
  Det er behov for god og tett koordinering av arbeidene i grensesnitt mot Bane NOR.

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og frist for forespørsel om å delta i konkurransen er satt til 11. august.

Planlagt byggeperiode er satt fra 17. februar 2022 til 1. november 2025.

Hølland bru fra 1843 er 34 meter lang og krysser elva Ogna i Hå kommune.
Les også

Sjeldent oppdrag: Denne brua fra 1843 må forsterkes – uten at det synes

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.