Dramatisk for Aker-selskap

KNOPP: Aker Floating Production er spunnet ut av Aker Kværner-systemet. Nå er det både et selskap og et produkt. Slikt skal det bli mer av med Aker Innovation. (Bilde: AFP)
Aker Floating Production har kjøpt tre Suezmax tankskip som skal bygges om til produksjonsskip, såkalte Smart FPSO. De tre skipene er: Oriental Tiger (bygget 1982 i Japan), Polar Alaska (bygget 1979 i USA), Polar California (bygget 1980 i USA) Jurong Shipyard i Singapore skal bygge om de to siste i løpet av 2007-2008. (Bilde: AFP)

Aker-konsernet får svi blant annet for kosntadsoverskrivdelser på bygging av et flytende produksjonsskip.Konsernsjef Svein Olsen i Aker Floating Productions går av med umiddelbar virkning i forbindelse med nye kostnadsoverskridelser for ombygging av selskapets første oljeproduksjonsskip.

Karl Erik Kjelstad er konstituert som administrerende direktør.

Investeringer

Store investeringer gir Aker ASA et svakt resultat i første kvartal i år.

Aker-konsernet fikk et resultat på 211 millioner kroner før skatt i første kvartal, mot 3.429 millioner kroner i samme periode i fjor.

Sluttfase

Årsaken til den kraftige nedgangen er at konsernet er i ferd med å sluttføre flere store investeringsprosjekter.

– I de kommende 12-18 månedene skal flere av de nye Aker-selskapene passere viktige milepæler. Store investeringsprosjekter skal sluttføres hvoretter selskapene går inn i en fase med ordinære operasjoner og positiv kontantstrøm fra drift, heter det i kvartalsrapporten.

Driftsresultatet er svekket fra 20 millioner kroner i første kvartal i fjor til -204 millioner kroner i år. Samtidig har investeringene økt kraftig.

Verdier

Ved utgangen av første kvartal i år var bokført verdi av borerigger, produksjonsskip, produkttankskip og andre varige driftsmidler 14,6 milliarder kroner. Det er en økning på hele 9,8 milliarder kroner fra samme tid i fjor.

Akers konsernregnskap omfatter Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker American Shipping, Aker Philadelphia Shipyard, Aker BioMarine og Aker Seafoods.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå