FORUM

Dramatisering av klimaendring

3. mars 2008 - 16:17

MILJØ: I mine tidligere innlegg har jeg stilt spørsmålet hvordan forholdene var på jorden i bronsealderen. Spørsmålet interesserer, da temperaturen da skal ha vært 2-3 grader høyere enn i dag, og vil da tilsvare den temperatur som klimaprofetene frykter vil bli aktuell.

Det er kommet et motinnlegg i TU 0208 fra Erik Fønstelien. Motinnlegget er holdt i en tone som knapt er verdig en akademiker, han har dessuten benyttet en vanlig taktikk ved angrep på en debattant, nemlig først å tillegge meg meninger som jeg ikke har hevdet, og heller ikke har, for deretter å angripe disse oppkonstruerte meningene.

Fønstelien skriver eksempelvis:«Ifølge herr Lerstøl kan vi med andre ord ta det med ro, ingen katastrofe er på gang.»

Denne påstanden er tatt helt ut av luften, jeg er fullt klar over at vi har mange alvorlige, delvis menneskeskapte, katastrofer hengende over oss. Kfr. bl.a. mine forslag til fordrøyningsbasseng i vassdrag for å hindre flommer. Katastrofale flommer vil opptre, også uten temperaturstigning (kfr. bl.a. «Ofsen»), men det gjøres lite for å avverge disse. En annen menneskeskapt katastrofe er sultproblemene som oppstår når jordbruksvekstene benyttes til biobrensel. Reportasjen i TV om giftige gjørmekaker som allerede i dag blir spist av sultne mennesker, var skremmende.

Jeg har også i mange år vært opptatt av utslipp av gift, og av partikkelforurensning. På disse områder gjøres lite, det er ressurskrevende CO 2-fangst som er på moten.

De fleste vil være klar over at vi må prioritere oppgavene vi står foran. Min henvisning til bronsealderen var for å minne om at «Mannkurven» kunne forlenges bakover og gi et viktig punkt på kurven som viser CO 2- innhold i luften ved den temperatur som man frykter vil opptre på nytt. Dermed kan man unngå den uheldige ekstrapoleringen som benyttes i dag for å lage kurver for fremtidig utvikling, kanskje man allerede har svaret.

Som kjent er det vanskelig å spå, især om fremtiden. Ekstrapolering av punkter på en kurve er og blir spådom. Man leser at forskere har kommet til at Golfstrømmen vil bli kaldere. Nå leser vi at en norsk forsker hevder at den vil bli varmere. En klimaforsker hevder at havet blir saltere, en annen at saltinnholdet minker.

Argumentet at det var så få folk i bronsealderen, og det var derfor de overlevde en, ifølge klimaprofetene, farlig temperatur, er velkjent. Menneskene var nok relativt få, men de tilgjengelige ressurser var antakelig vel så knappe da, og jeg har vondt for å forestille meg at det plutselige omslaget til kaldere klima kom som en redning. Folkevandringene i Europa startet pussig nok omtrent samtidig med brått skifte til kaldere klima.

Forskerne hevder at Sahara var grønn og skogkledd under bronsealderen. Man kan vanskelig tenke seg at det var verre å overleve da enn nå. I vårt land var forholdene visstnok optimale, problemene oppsto med kulden, man måtte bygge hus for mennesker og dyr.

Med hensyn til menneskenes kår, vet vi at i Kina var det et blomstrende rike. I Italia sto etruskerkulturen på sitt høyeste, og i Afrika hadde Nubia sin storhetstid, nubierne overtok endog faraoenes rolle i Egypt.

Hvordan en klimaprofet i «PULS» nå kan uttale at «menneskene overlever 2 grader høyere temperatur, men plantene dør, så det blir ikke noe jordbruk», er en gåte.

Fønstelien har også noen betraktninger om dramatiske endringer i flora og fauna ved en eventuell temperaturstigning. Disse endringene er vel ikke bare negative. For øvrig hevdes nå av flere forskere at en viktig grunn til at mammuten forsvant var overbeskatning fra jegere. Isbjørnen er et bedre eksempel. Isbjørnen var i sin tid visstnok svart, men fargen ble, på grunn av kaldere klima med mer snø og kulde, gradvis endret. Det skal være usagt om klimautviklingen var en fordel for isbjørnen. På Internett kan man for øvrig lese innlegg hvor det hevdes at isbjørnen ikke har overlevd noen varmeperiode før, det hevdes nemlig at forrige varmeperiode var for ca. 60 mill. år siden, og da var det ingen isbjørn.

Arne Martin Lerstøl

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.