NYHETER

Dømt for samarbeid ved brurehabilitering

Høyesterett har gitt Konkurransetilsynet medhold i saken om ulovlig anbudssamarbeid knyttet til bru-rehabilitering i Nord-Trøndelag. Entreprenøren må betale to millioner kroner i gebyr.

Redaksjonen Våre Veger
19. okt. 2012 - 11:12

Høyesterett fastslår at entreprenørselskapet Gran & Ekran AS overtrådte konkurranseloven forsettlig og selskapet må dermed betale et overtredelsesgebyr på to millioner kroner som Konkurransetilsynet vedtok i 2009.

– Vi er godt fornøyde med Høyesteretts dom, som bekrefter at det skal reageres med betydelige overtredelsesgebyr ved ulovlig anbudssamarbeid, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

 

Stor prinsipiell betydning

I dommen behandler Høyesterett flere problemstillinger som har stor prinsipiell betydning for håndhevelsen av konkurranseloven. Det gjelder blant annet beviskrav, skyldgrad og utmåling av overtredelsesgebyr.

– Dommen er klar på at ulovlig anbudssamarbeid kan ha betydelige og vidtrekkende skadevirkninger. Dette bekrefter at det er viktig å slå ned på denne type alvorlig konkurransebegrensende samarbeid, sier fungerende juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

– Høyesterett har ikke innvendinger til tilsynets fastsettelse av gebyret på to millioner kroner, og viser til at et overtredelsesgebyr må være en markert og følbar reaksjon for at brudd på konkurranseloven skal ha den ønskede preventive effekt, konstaterer Stakkestad Laastad.

Høyesterett uttaler videre i dommen at det gjelder et krav om klar sannsynlighetsovervekt for å ilegge overtredelsesgebyr etter konkurranseloven.

 

Kommunen varslet tilsynet

Det ulovlige samarbeidet skjedde i forbindelse med en anbudskonkurranse om rehabilitering av fem broer i Nord-Trøndelag i 2007. Steinkjer kommune oppdaget samarbeidet og varslet Konkurransetilsynet. Stakkestad Laastad roser kommunen for deres årvåkenhet.

– Tips fra innkjøpere er viktig i arbeidet med å bekjempe konkurransekriminalitet. De har en god mulighet til å oppdage lovbrudd hvis de er oppmerksomme på faresignalene, sier hun.

 

Behandlet i tre rettsinstanser

Konkurransetilsynet vedtok i juli 2009 å ilegge de to selskapene, Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS, gebyr på henholdsvis fem millioner og to millioner kroner for det ulovlige samarbeidet.

De to entreprenørene bestred riktigheten av vedtaket og tok ut søksmål mot staten med påstand om at vedtaket var ugyldig. Sør-Trøndelag tingrett ga i juni 2010 staten fullt medhold og opprettholdt gebyret i sin helhet.

Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS anket saken inn for Frostating lagmannsrett, som avsa dom i desember 2011. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at entreprenørene hadde samarbeidet i strid med konkurranseloven. Lagmannsretten mente imidlertid at overtredelsen var skjedd ved uaktsomhet, og satte gebyrene ned til henholdsvis 500 000 og 200 000 kroner.

Konkurransetilsynet anket lagmannsrettens utmåling av overtredelsesgebyret til Høyesterett. Grunnarbeid AS gikk konkurs tidligere i år, og dermed var kun Gran & Ekran AS ankemotpart for Høyesterett.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.