RETTSSAK

Dømt for å ha sprengt høyspentkabel i filler

Fremtind Forsikring tapte en sak i Kristiansand tingrett i forbindelse med sprengningsarbeider utført av Bjarne Solli Graveservice da Haumyrheitunnelen på E18 skulle renoveres.

Haumyrheitunnelens vestre åpning.
Haumyrheitunnelens vestre åpning. Foto: Statens vegvesen
Thor Søndenaa
24. mai 2021 - 05:56

Statens vegvesen står som byggherre og Kruse Smith som hovedentreprenør i forbindelse med oppgradering av Haumyrheitunnelen på E18 i Kristiansand. Bjarne Solli Graveservice (BSG) er leid inn av Kruse Smith som ansvarlig for boring og sprengningsarbeider. Fremtind Forsikring er BSG sitt forsikringsselskap.

Innlandet vil heve bompengetakstene for elbiler til 70 prosent av satsene til fossilbiler.
Les også

Innlandet: Vil øke bompengene for elbiler

En dag fra eller til…

Det ble ingen god dag på jobben for BSG den 26. februar 2020. Da en midlertidig omkjøringsvei skulle etableres, måtte rundt 10.000 m3 med skiferfjell på utsiden av tunnelen sprenges bort. Men der inne lå en av Agder Energi Nett (AEN) sine høyspentkabler – påvist av Geomatikk.

Salven fra BSG røsket med seg både fjell og kabel, selv om borehullene ifølge firmaet lå fire-fem meter fra kabelen, mens sikkerhetsavstanden var tre meter. Brått forsvant både strøm og internett hos flere av AEN sine kunder. Noe som kunne vært unngått dersom BSG hadde utsatt sprengingen bare en dag. For 27. februar skulle AEN gjennomføre en på forhånd planlagt omkobling fra kabel til luftlinje.

Evergrande har vært en av de største utbyggerne i Kina. Skiltet viser noen av prosjektene i Kina.
Les også

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande er konkurs

 

Tok saken til retten

BSG sitt forsikringsselskap ble stevnet for retten av AEN med krav om erstatning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kroner 260.820,90, samt saksomkostninger. Saksøker viste til at kriteriene for å konstatere et ulovfestet objektivt ansvar var oppfylt. Fremtind bestred kravet og viste til at for å konstatere ansvar på ulovfestet objektivt grunnlag må det foreligger en stadig, typisk og ekstraordinær risiko som har materialisert seg i en skade.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, er ikke fornøyd med at staten får medhold i hastebehandling av forbudet mot nye vedtak for de tre oljefeltene i klimadommen.
Les også

Setter historisk oljeforbud på pause

Mangel på dokumentasjon/bilder

Retten anførte at rettspraksis har lagt til grunn at sprengningsarbeid ligger i kjerneområdet for det ulovfestede objektive ansvaret. Og at «vilkårene for et objektivt ansvar i utgangspunktet foreligger når det oppstår skader ved profesjonell sprengning».

BSG fikk videre flengende kritikk for at de først en måned senere anførte overfor Geomatikk at skaden skyldtes feil kabelpåvisning. Videre at det heller ikke var fremlagt verken bilder eller dokumentasjon knyttet til sprengningen, slik som laderapport, opplysninger om borehullenes plassering mv. Noe som kunne bidratt til å etterprøve BSG sine anførsler. Og at dersom skadevolder selv har skapt en uklar bevissituasjon, så må han også bære bevisbyrden for dette.

Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes forening.
Les også

Det bygges rekordfå boliger – når ikke halvparten av behovet

 

Retten tydelig på ansvarsfordelingen

Retten er tydelig på hvor ansvaret for uhellet må plasseres: «Spørsmålet om hvem som er ansvarlig må løses etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, men hvor funksjonsfordelingen i kontrakten mellom byggherre og entreprenør kan få betydning for ansvarsplasseringen. Det rettslige utgangspunktet for vurderingen er at byggherren normalt er ansvarlig for skader som skyldes arten av anleggsarbeidet, mens entreprenøren er ansvarlig for skader som kan tilbakeføres til utførelse av arbeidet.

Retten fant det sannsynliggjort at skaden kunne tilbakeføres til BSG - ikke til byggherre eller hovedentreprenør.

Les også

Nytt droneangrep mot russisk raffineri

Agder Energi Nett fikk ikke dobbelt

Der hersker ingen tvil om at kabelen skulle omkoblet den 27. februar og at Statens vegvesen skulle bære kostnadene for det. Etter en samlet vurdering kom retten fram til at det kun var ekstrakostnadene som påløp i forbindelse med omkoblingen av strømmen den 26. februar 2020 som kunne kreves dekket av Fremtind. På bakgrunn av fremlagte timelister fastsatte retten erstatningen skjønnsmessig til 50.000 kroner. I tillegg kom såkalte KILE-kostnader på kroner 159.399,90. KILE-kostnader handler om «kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi».

Et NH90-helikopter som landet på KNM Thor Heyerdahl i 2017. Kontrakten ble hevet i 2022.
Les også

Truet med å ta Norge til retten etter helikopter-vraking: – Vår posisjon er veldig sterk

Fremtind ble dømt

Fremtind Forsikring ble dømt til å betale erstatning til Agder Energi Nett med 209.400 kroner samt 147.200 kroner i saksomkostninger med tillegg av rettsgebyret. Alt innen 14 dager fra dommen ble forkynt.

Dommen ble ikke anket og var rettskraftig pr. 5. mai 2021.

- Vi var noe skeptiske til tipsene fra konkurrenten til Killingmo Freseservice, fortalte seniorrådgiver Leif Holst-Larsen (tv.) i krimenheten i Statens vegvesen. Tirsdag la han fram noe av det etterforskningen har kommet fram til. T.h. aktor Sigbjørn Arneberg.
Les også

Killingmo-saken: – 571 arbeidsdager på over 16 timer

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.