RETTSSAK

Dømt for å ha sprengt høyspentkabel i filler

Fremtind Forsikring tapte en sak i Kristiansand tingrett i forbindelse med sprengningsarbeider utført av Bjarne Solli Graveservice da Haumyrheitunnelen på E18 skulle renoveres.

Haumyrheitunnelens vestre åpning.
Haumyrheitunnelens vestre åpning. Foto: Statens vegvesen
Thor Søndenaa
24. mai 2021 - 05:56

Statens vegvesen står som byggherre og Kruse Smith som hovedentreprenør i forbindelse med oppgradering av Haumyrheitunnelen på E18 i Kristiansand. Bjarne Solli Graveservice (BSG) er leid inn av Kruse Smith som ansvarlig for boring og sprengningsarbeider. Fremtind Forsikring er BSG sitt forsikringsselskap.

Arrangementet om bord i Hunter hadde ingen fysiske barrierer for fall over bord via setteluka, ifølge SHK.
Les også

Fant flere sikkerhetsproblemer etter dødsulykke i Barentshavet

En dag fra eller til…

Det ble ingen god dag på jobben for BSG den 26. februar 2020. Da en midlertidig omkjøringsvei skulle etableres, måtte rundt 10.000 m3 med skiferfjell på utsiden av tunnelen sprenges bort. Men der inne lå en av Agder Energi Nett (AEN) sine høyspentkabler – påvist av Geomatikk.

Salven fra BSG røsket med seg både fjell og kabel, selv om borehullene ifølge firmaet lå fire-fem meter fra kabelen, mens sikkerhetsavstanden var tre meter. Brått forsvant både strøm og internett hos flere av AEN sine kunder. Noe som kunne vært unngått dersom BSG hadde utsatt sprengingen bare en dag. For 27. februar skulle AEN gjennomføre en på forhånd planlagt omkobling fra kabel til luftlinje.

Les også

Green Mountain: Får bot og byggetillatelse

 

Tok saken til retten

BSG sitt forsikringsselskap ble stevnet for retten av AEN med krav om erstatning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kroner 260.820,90, samt saksomkostninger. Saksøker viste til at kriteriene for å konstatere et ulovfestet objektivt ansvar var oppfylt. Fremtind bestred kravet og viste til at for å konstatere ansvar på ulovfestet objektivt grunnlag må det foreligger en stadig, typisk og ekstraordinær risiko som har materialisert seg i en skade.

En dommer i Hongkong ga mandag ordre om tvangsoppløsning av det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande, som ikke har klart å komme opp med en overbevisende plan for å redde økonomien i selskapet.
Les også

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande er konkurs

Mangel på dokumentasjon/bilder

Retten anførte at rettspraksis har lagt til grunn at sprengningsarbeid ligger i kjerneområdet for det ulovfestede objektive ansvaret. Og at «vilkårene for et objektivt ansvar i utgangspunktet foreligger når det oppstår skader ved profesjonell sprengning».

BSG fikk videre flengende kritikk for at de først en måned senere anførte overfor Geomatikk at skaden skyldtes feil kabelpåvisning. Videre at det heller ikke var fremlagt verken bilder eller dokumentasjon knyttet til sprengningen, slik som laderapport, opplysninger om borehullenes plassering mv. Noe som kunne bidratt til å etterprøve BSG sine anførsler. Og at dersom skadevolder selv har skapt en uklar bevissituasjon, så må han også bære bevisbyrden for dette.

Forskalingen til overbygningen på den nye brua var på plass før jul i 2019. Rettssaken handlet særlig om tørrsteinsmuren ved brua.
Les også

Full seier for underentreprenør: Dømt til å punge ut da brubygging ble mer omfattende

 

Retten tydelig på ansvarsfordelingen

Retten er tydelig på hvor ansvaret for uhellet må plasseres: «Spørsmålet om hvem som er ansvarlig må løses etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, men hvor funksjonsfordelingen i kontrakten mellom byggherre og entreprenør kan få betydning for ansvarsplasseringen. Det rettslige utgangspunktet for vurderingen er at byggherren normalt er ansvarlig for skader som skyldes arten av anleggsarbeidet, mens entreprenøren er ansvarlig for skader som kan tilbakeføres til utførelse av arbeidet.

Retten fant det sannsynliggjort at skaden kunne tilbakeføres til BSG - ikke til byggherre eller hovedentreprenør.

Investerer milliarder i utbygging av nytt strømnett i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto.
Les også

Investerer milliarder i nytt strømnett: Vil doble kapasiteten i nord

Agder Energi Nett fikk ikke dobbelt

Der hersker ingen tvil om at kabelen skulle omkoblet den 27. februar og at Statens vegvesen skulle bære kostnadene for det. Etter en samlet vurdering kom retten fram til at det kun var ekstrakostnadene som påløp i forbindelse med omkoblingen av strømmen den 26. februar 2020 som kunne kreves dekket av Fremtind. På bakgrunn av fremlagte timelister fastsatte retten erstatningen skjønnsmessig til 50.000 kroner. I tillegg kom såkalte KILE-kostnader på kroner 159.399,90. KILE-kostnader handler om «kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi».

Forskeren har måttet jobbe fra hjemmekontor siden 2018, fordi nettet ved FFI er gradert.
Les også

Erfaren FFI-forsker med russisk ektefelle mistet sikkerhetsklarering. Nå venter ny rettssak

Fremtind ble dømt

Fremtind Forsikring ble dømt til å betale erstatning til Agder Energi Nett med 209.400 kroner samt 147.200 kroner i saksomkostninger med tillegg av rettsgebyret. Alt innen 14 dager fra dommen ble forkynt.

Dommen ble ikke anket og var rettskraftig pr. 5. mai 2021.

Det nye fregatt helikopteret NH90 om bord på Fridtjof Nansen.
Les også

Truet med å ta Norge til retten etter helikopter-vraking: – Vår posisjon er veldig sterk

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.