OLJE OG GASS

Dommer setter foten ned for oljeboring utenfor Alaska

En domstol i USA har beordret stans i olje- og gassboringen i Tsjuktsjerhavet utenfor Alaska i påvente av mer grundige miljøutredninger av konsesjoner som ble gitt i 2008. Miljøorganisasjoner mener katastrofen i Mexicogolfen viser hvor viktig miljøutredninger er.
En domstol i USA har beordret stans i olje- og gassboringen i Tsjuktsjerhavet utenfor Alaska i påvente av mer grundige miljøutredninger av konsesjoner som ble gitt i 2008. Miljøorganisasjoner mener katastrofen i Mexicogolfen viser hvor viktig miljøutredninger er. Bilde: Scanpix/Reuters

Den føderale domstolen i Anchorage i Alaska sier at myndighetene ikke oppfylte lovpålagte krav om å undersøke miljøkonsekvensene godt nok før de i 2008 fordelte konsesjoner om olje- og gassboring i Tsjuktsjerhavet mellom Alaska og Sibir.

Utredning

Innenriksdepartementets byrå for forvaltning av USAs gass-, olje- og mineralressurser på kontinentalsokkelen er nå beordret til å utføre en grundigere utredning.

Dommeren i saken sier den opprinnelige analysen bar preg av mangelfull informasjon om miljøet i Tsjuktsjerhavet, og mangel på vitenskapelige data på miljøkonsekvensene av olje- og gassboring.

Data

– Avgjørelsen viser hvor viktig innsamling av vitenskapelige data om sårbare havområder før risikabel olje- og gassaktivitet settes i gang er, sier Erik Grafe fra advokatgruppen Earthjustice.

Grafe har representert miljø- og urbefolkningsorganisasjonene som brakte myndighetene inn for retten. Organisasjonene mener oljeutslippet i Mexicogolfen også understreker hvor viktig skikkelige miljøutredninger er for å beskytte sårbar natur.

Les mer om: