BILLIGERE. En ny doktorgradsavhandling ser på hvordan trådløse nettverk kan formidle trafikk seg imellom med minst mulig energibruk. (Bilde: SIEMENS)

Doktorgrad på WLAN

  • nettarkiv

Denne måneden disputerer Joanna Bauer ved Universitetet i Bergen med sin doktorgradsavhandling om energisparende kommunikasjon i trådløse nettverk. Hun jobber med å finne den rette programmeringen for at trådløse nettverksrutere skal kunne kobles sammen og bringe rett informasjon til rett adressat med lavest mulig energiforbruk.