Dødsmanetene kommer fra Færøyene

Forsker Jan Helge Fosså