SAMFUNN

Dødsmanet kom ikke med ballastvannet

Det mener forskerne ved Havforskningsinstituttet. De har en rekke teorier om hvordan den kan ha kommet drivende med havstrømmene.

Denne koloni- eller klasemaneten har trolig forekommet lenge i norske farvann. Muligens har det bare vært små forekomster slik at fiskerne har kjent bedre til den enn selv forskerne.

Les mer om: