SAMFERDSEL

Dødsfelle uten løsning

15. feb. 2001 - 14:25

Den 11 kilometer lange Lieråsen jernbanetunnel i Buskerud er en dødsfelle som daglig trafikkeres av om lag 20.000 passasjerer. Etter snart 30 års drift er betongsikringen for dårlig. Stein og betongflak smeller ofte mot togene. Tunnelen mangler rømningsveier. Dersom en brann skulle oppstå, vil tunnelen på grunn av stor høydeforskjell virke som en skorstein. Ifølge opplysninger Teknisk Ukeblad (TU) sitter inne med, har Jernbaneverket anslått prisen på nødvendig sikring og utbedring til 850 millioner kroner. Men i Nasjonal Transportplan, Stortingsmelding 46 (1999-2000) som nylig er fremlagt, er bare 500 millioner kroner avsatt til rehabilitering av Lieråsen tunnel.

Sprekker tidsplanen?

Alene de sikkerhetsmessige utbedringer som følge av Jernbanetilsynets vurderinger vil koste 600 millioner kroner. I tillegg kreves investeringer på 100 millioner kroner. Med en total prislapp på 850 millioner kroner, kan det stilles spørsmål ved realismen i Nasjonal transportplan, eller om det i det hele er mulig å gjennomføre rehabiliteringen innenfor den planlagte tidsrammen på fem år.

Skal Jernbaneverket bli ferdig i 2005, må dette gå på bekostning av andre banestrekninger. Da henger målsettingen i å få et høyere sikkerhetsnivå på jernbanedriften i en tynn tråd.

Lieråsen tunnel er en av landets mest trafikkerte jernbanestrekninger. Mer enn 160 tog passerer den 10.723 meter lange tunnelen mellom Asker og Drammen daglig, av dem er rundt 125 persontrafikktog.

Forskånet til nå

Tunnelen har hittil vært forskånet for store uhell. Men det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hva som kan skje dersom et tog kommer dundrende i 160 kilometer i timen og treffer store steiner eller betongflak som er falt ned fra tunneltaket.

Det planlagte utbedringsarbeidet omfatter nytt signalsystem, innføring av nødlys, nytt ventilasjonssystem, utbedringer og rensing av en seks kilometer lang strekning i tunneltaket, samt påføring av sprøytebetong for rassikring.

Allerede 1. april er nytt nødlyssystem og skilting på plass, mens ny nødkommunikasjon er ferdig til sommeren. Men det hjelper lite dersom dagens rømningsveier ikke er tilstrekkelig sikret mot giftige røkgasser. – Dette er de fremste påleggene vi har fått fra Statens Jernbanetilsyn. Når det gjelder selve rehabiliteringsarbeidet, er det et langt større prosjekt å gjennomføre. Tunnelen er ikke i tilfredsstillende stand. Store deler av betongen må skiftes ut, sier sikkerhetssjef i Jernbaneverket Ove Skovdahl.

Plan til påsken

Ved påsketider er den nye planen for rehabilitering av Lieråsen tunnel ferdig. Da vil det bli klart hva som blir det endelige omfanget av arbeidet. Den største bøygen er kostnadene ved nye og sikre rømningsveier. Innløpene til tunnelen har stor høydeforskjell slik at det blir en naturlig skorsteinseffekt fra Lier til Asker. For å bøte på kontinuerlig storm inne i tunnelen, er inngangen ved Lier utstyrt med store porter som åpnes og lukkes når togene kjører forbi.

Nye tverrslag som gir mer eller mindre vertikale åpninger, er nødvendig for å fjerne røyk fra tunnelen ved brann. Hensikten er å få til en naturlig skorsteinseffekt for å fjerne røkgassene.

– Livsfarlig

– Sikkerheten må komme i første rekke. Dessverre ser det ut til at Lieråsen tunnel har vært nedprioritert i en årrekke. Derfor har den heller ikke kommet på agendaen i forbindelse med Nasjonal transportplan, sier Vestfolds fylkesordfører og vararepresentant til Stortingets Samferdselskomite, Ellen Gjerpe Hansen (H).

– En rehabilitering av tunnelen burde få en høyere oppmerksomhet og må gjennomføres i et langt raskere tempo enn det som er planlagt. Det er uhørt at rehabiliteringen skal ta fem år. Enhver som reiser i gjennom tunnelen, vet at den er livsfarlig. Når vi ser på de uhell som har vært de siste årene med jernbanen og den fokus det har fått, så er det underlig at Jernbaneverket ikke setter fortgang i arbeidet. Kanskje bør det bygges en ny tunnel slik at vi får en dobbeltløpet tunnel, etterlyser fylkesordføreren.

Driftsforstyrrelser

I følge regiondirektør John Ole Grinde i Jernbaneverket vil ikke arbeidet i Lieråsen medføre alvorlige driftsforstyrrelser i togtrafikken. Sentrale kilder antyder likevel at noe driftsforstyrrelser må påregnes.

Informasjonssjef i NSB mellomdistanse, Birgitte Langballe, kan ikke svare på hva NSB planlegger å gjøre dersom det oppstår problemer med driften gjennom tunnelen som følge av rehabiliteringsarbeidet. NSB opplyser at de ikke kan planlegge nødvendige tiltak før gjennomføringsplanen for rehabiliteringen av tunnelen er klar.

Tillitssvikt

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Jernbanetilbudet i Buskerud reduseres stadig. Unni Hennum Lie (KrF), leder av regionalutvalget som også behandler samferdselssaker i Buskerud, tror tilliten til jernbanen kan svekkes: – Jeg er bekymret for at det skal ta så lang tid for å få satt i stand tunnelen. Mange av brukerne er bekymret for sikkerheten i tunnelen. Når det da i tillegg kommer til å bli driftssforstyrrelser, frykter vi at mange kommer til å velge personbil fremfor tog. Det er en utvikling vi helst bør unngå.

Bygging av en ny tunnel er beregnet å koste én milliard kroner. Det prosjektet har ikke Hennum Lie tro på. – Ny tunnel tror vi er utopisk. Fra Buskeruds side tror vi ikke at vi vil presse på for å få en ny jernbanetunnel gjennom Lieråsen. Erfaringen fra vegpakken i Drammen tilsier en særdeles lang og komplisert prosess. Vi må konsentrere oss om å få fortgang i rehabiliteringen. Den bør skje raskere, er beskjeden fra buskerudpolitikeren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.