TRAFIKK OG ITS

Dobling av drivstoffavgiften i 2030 vil gi bare 6,3 prosent mindre bilbruk

En økning av drivstoffprisen som virkemiddel for å få ned klimagassutslippene vil følgelig bare påvirke en liten del av bilparken og derfor ha begrenset effekt, mener TØI.

Å bruke drivstoffprisene for å få fossilbilene bort fra norske veier, er ifølge TØI et dårlig virkemiddel.
Å bruke drivstoffprisene for å få fossilbilene bort fra norske veier, er ifølge TØI et dårlig virkemiddel. Foto: Colourbox
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
5. feb. 2020 - 11:09

I 2030 vil andelen elbiler i personbilparken ifølge prognosene utgjøre 46 prosent, mens andelen hybridbiler vil være 20 prosent. Det viser beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt som en del av underlaget for Klimakur 2030.

En økning av bensin- og dieselprisen med 15 kroner per liter i 2030, altså grovt sett en dobling av drivstoffprisen, vil kun føre til en reduksjon på 6,3 prosent i antall kjørte kilometer med personbil. Antall bilturer vil bli redusert med 1,7 prosent.

I modellberegningen forutsettes det en tilsvarende prisøkning for fly.

Effekten på korte reiser er større enn effekten på lange turer. Størst reduksjon i transportarbeid er det i region Nord mens prisøkningen har minst effekt i region Vest. Hovedårsaken til de regionale forskjellene er ulik andel fossile og elektriske kjøretøy, der region Vest antas å ha den høyeste andelen elbiler.

Godstrafikken på vei beregnes å bli redusert med økt drivstoffpris. Økt drivstoffpris også for skip betyr ikke så mye for veitransporten. Beregningene viser også at godstransporten på bane øker betydelig med økt pris på drivstoff for godstransport på vei.

Beregningene er gjort med Nasjonal persontransportmodell (NTM6), regionale persontransportmodeller (RTM) og med Nasjonal godstransportmodell (NGM).

Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF.
Les også

Fylkesveiene: Forfall og rassikring vil koste 166 milliarder

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.