FORUM

Dobbeltsporet Lysaker–Sandvika

SAMFERDSEL: Beskjedenhet er en dyd, men det er ikke ofte man fra byggherresiden er så beskjedne hva angår nytteverdien av sine prosjekter som i artikkelen om dobbeltsporet Lysaker–Sandvika i TU 3607, side 52.

Her framholdes det at det nye dobbeltsporet vil øke kapasiteten til det dobbelte. Dette er riktig forutsatt at man skal kjøre en blanding av hurtige og langsomme tog på begge dobbeltsporene. Imidlertid er forutsetningen for dobbeltsporutbyggingen at man skal kunne separere lokaltog og direkte tog. I så fall vil kapasiteten bli vesentlig mer enn fordoblet. Følgende forenklede regnestykke illustrerer dette:

Forutsettes det for eksempel en min. togfølgetid på 3 min. dersom alle tog kjøres med samme hastighet, gir dette 20 tog/time. Hvis togene derimot kjører med variabel hastighet slik som på dagens dobbeltspor Lysaker–Sandvika og Oslo S–Ski, kan kjøretidsforskjellen lett bli betydelig og kapasiteten vil minke. For eksempel er kjøretidsforskjellen mellom lokaltog og direkte tog på strekningen Oslo S–Ski 8 min. Tilsvarende er den på strekningen Sandvika–Asker 3 min. og Lysaker–Sandvika 2 min.

Regnes eksempelvis 3 min. kjøretidsforskjell mellom langsomme og hurtige tog og at disse kjøres vekselvis, vil annethvert tog trenge et ruteleie på 3 + 3 = 6 min. (Når et langsomt tog kjører før et raskt, vil det etterfølgende toget måtte holdes igjen 3 min. for ikke å få forlenget kjøretid). Dette er ikke en urimelig forutsetning på dagens dobbeltspor. I så fall gir dette en midlere togfølgetid på 4,5 min, dvs. 13,3 tog/time. Riktignok kan kapasiteten økes noe ved å gruppere togproduktene, men dette er neppe markedsmessig ønskelig.

Ved full separasjon av langsomme og hurtige tog mellom gamle og nye dobbeltspor, vil altså kapasiteten gå opp mot 20 + 20 = 40 tog/time sammenlignet med 13,3 tog i dagens situasjon, altså godt over en fordobling.

Forutsetningen for dette regnestykket kan sikkert diskuteres, men det illustrerer i hvert fall at en økning av kapasiteten til vesentlig over det dobbelte når de nye dobbeltsporene er på plass, ikke vil være urimelig.

Kjell MathisenLes mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.