Dobbeltspor via Lysaker

Stoltenberg-regjeringen går inn for nytt dobbeltspor på jernbanestrekningen Skøyen – Sandvika via Lysaker.

I følge samferdselsminister Terje Moe Gustavsen skyldes dette delvis at det valgte alternativet kan bygges ut gradvis. Dessuten vil en slik løsning legge best til rette for en utbygging av Lysaker stasjon, som i dag er en flaskehals på strekningen. Dermed vil ikke toget gå om Fornebu som mange hadde håpet på.

Det er lokale myndigheter som Akershus fylkeskommune og eventuelt Oslo kommune som har ansvaret for valg av kollektivløsning for Fornebu. Regjeringen har sagt at de vil bidra med inntil 600 millioner kroner til en baneløsning, og går inn for bybane fra Lysaker ut til Fornebu og videre til Oslo, eventuelt en såkalt automatbane.

Les mer om: